WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

3. neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

1. neděle po Vánocích

Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí.

ŽALM 93,1

 

První čtení: Jeremjáš 31,7-11

 

Tužby vánoční:

2. Abychom za příchod Syna Božího na svět vděčni byli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom poselství pokoje našim bližním přinášeli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, celý svět jsi naplnil světlem svého vtěleného Slova. Pomoz nám, abychom se tvým Světlem nechali vést ve všem, co konáme! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Efezským 1,3-14

Evangelium: Jan 1,10-18

Verše k obětování: Žalm 118, 26.27

Verš k požehnání: Jan 1,12

 

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, děkujeme ti za to, že jsi na svět seslal světlo své slávy. Přiveď nás a všechny lidi k poznání tohoto Světla - tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 227, 231, 316, 317, 320, 210Václav Drašnar publikováno: 27.12.2017 01:27 zobrazeno: 102x