WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Třetí neděle po Velikonocích


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

3. neděle po Zjevení

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost.                         ŽALM 98,1.2

 

První čtení (varianta I): Jonáš 3,1-5.10

První čtení (varianta II): Jeremjáš 3,21-4,2

 

Tužby:

2. Abychom Pána Ježíše slovy vyznávali i životem následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Božímu slovu pozorně naslouchali a ve skutek je uváděli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, z pouhé milosti nás povoláváš a přijímáš naši službu. Svým Duchem nás posiluj, abychom zůstali věrni tvému povolání! Prosíme tě, Bože, osviť nás, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Chci říci, bratří, toto: Lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli, a kdo pláčí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili, a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali; neboť podoba tohoto světa pomíjí.

 

Druhé čtení (varianta I): 1. Korintským 7,29-31

Druhé čtení (varianta II): 1. Korintským 7,17-23

Evangelium: Marek 1,14-20

Verš k obětování: Žalm 130,7

Verše k požehnání: Marek 1,17-18

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, svým Slovem a svátostmi nás osvěcuj, ať se i v temnotách držíme pravého světla – tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 97, 9, 71, 186, 312 Václav Drašnar publikováno: 15.01.2018 10:56 zobrazeno: 249x