WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Druhá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

26. února
Brokopondo

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

První neděle postní

Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti. ŽALM 91,15-16 

První čtení: Genesis 9,8-17 

 

Tužby postní:

2. Abychom Boží království a jeho spravedlnost hledali, modleme se k Hospodinu. 

3. Abychom svých hříchů litovali a své bližní nesoudili, modleme se k Hospodinu. 

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože, Vykupiteli, z vod potopy jsi zachránil vyvoleného Noema. Svého Syna jsi uchránil před hříchem, když byl pokoušen na poušti. Obnov v nás milost, kterou jsi do nás vložil křtem. Ať tvoji andělé zůstávají s námi, aby síly zla nad námi neměly žádnou moc! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

Druhé čtení: 1. Petrův 3,18-22 

 

Evangelium: Marek 1,9-15 

 

Verš k obětování: Žalm 91,2 

 

Verše k požehnání: Žalm 91,11-12 

 

Modlitba k požehnání:

Bože, Vykupiteli, chlebem a kalichem vína, které jsme právě přijali, posiluješ naši víru. Veď nás, ať následujeme tvého Syna, který má slova věčného života! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

Vhodné písně: 82, 235, 236, 179Václav Drašnar publikováno: 12.02.2018 02:13 zobrazeno: 113x