WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Třetí neděle po Velikonocích


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Třetí neděle postní

Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať ke mně svou tvář, jsem tak sám, tak ponížený.             ŽALM 25,15-16

První čtení: Exodus 20,1-17

 

Tužby postní:

2. Abychom Boží království a jeho spravedlnost hledali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svých hříchů litovali a své bližní nesoudili, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože, Vykupiteli, skrze svého Syna si nás povoláváš k životu víry. Prosíme tě, zachovej nám podíl na Nové smlouvě, kterou tvůj Syn zpečetil vlastní krví! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 1,18-25

 

Evangelium: Jan 2,13-22

 

Verš k obětování: Žalm 42,3

 

Verše k požehnání: Žalm 84,4-5

 

Modlitba k požehnání:

Bože, Vykupiteli, děkujeme ti, že na pouti životem nás přivádíš ke zdrojům živých vod. Dovol nám osvěžit se z tvého pramene, abychom s novou silou pokračovali na cestě do tvého království! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 68, 77, 87, 246, 323Václav Drašnar publikováno: 27.02.2018 02:48 zobrazeno: 336x