WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Třetí neděle po Velikonocích


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Hod Boží velikonoční

Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Aleluja.                                                                                                                                              ŽALM 118,28-29


První čtení: Skutky 10,34-43

 

Tužby velikonoční (I):

2. Abychom ze vzkříšení Kristova v církvi se radovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Slovu života všichni se v srdcích otevřeli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, děkujeme ti, že nemusíme Ježíše hledat mezi mrtvými, neboť on je živ a stal se Pánem života. Učiň si z nás nové stvoření a pomoz nám růst k plnosti života věčného! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Druhé čtení: 1. Korintským 15,1-11

Evangelium: Jan 20,1-18

Alternativním evangelijním čtením je Marek 16,1-8

Verše k obětování: Žalm 139,1-2

Verše k požehnání: 1. Korintským 5,7-8

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, Pane a dárce života, přiveď nás do slávy vzkříšení, kterou jsi zaslíbil těm, kdo v srdci věří a ústy vyznávají, že tvůj Syn Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Jemu buď sláva na věky.

 

Vhodné písně: 250, 252, 257, 331


 Klára Břeňová publikováno: 27.03.2018 10:29 zobrazeno: 182x