WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Třetí neděle po Velikonocích


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

První neděle po Velikonocích

Jako novorozené děti Boží mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku. Aleluja.

                                                                                                               1. Petrův 2,2

První čtení: Skutky 4,32-35

Tužby velikonoční (I):

2. Abychom ze vzkříšení Kristova v církvi se radovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Slovu života všichni se v srdcích otevřeli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, ty jsi láskou všech, kdo tě milují, a nadějí všech, kdo v tebe doufají. Pomoz nám, abychom v tebe věřili, i když tě nevidíme, a skrze víru abychom žili vzkříšeným životem tvého Syna! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Janův 1,1-2,2

 

Evangelium: Jan 20,19-31

 

Verše k obětování: Žalm 81,2.5

 

Verš k požehnání: Jan 20,27

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsme okusili chléb života a obnovili se přijímáním z kalicha spásy. Posiluj naši víru, ať stále rosteme v lásce jedněch ke druhým! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 146, 251, 258, 260Klára Břeňová publikováno: 03.04.2018 02:04 zobrazeno: 155x