WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Druhá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

26. února
Brokopondo

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Dopis církevního prezidenta Anhaltské církve k 60. výročí svěcení žen

K příležitosti oslav 60. výročí kněžského svěcení žen v naší církvi poslal ústřední radě dopis církevní prezident spřátelené Anhaltské zemské evangelické církve.

Milé sestry a bratři,

zdravíme vás velmi srdečně u příležitosti 60. výročí kněžského svěcení žen v CČSH a teologické konference v Brně ve dnech 30. 08. – 01. 09. 2007 z vaší partnerské církve, evangelické zemské církve v Anhaltu a přejeme vám během teologické konference konané pod záštitou paní biskupky Jany Šilerové Boží požehnání a mnoho úspěchů.

Církev československá husitská učinila svým rozhodnutím před 60 lety ustanovit ženy do kněžského úřadu, historický krok, který byl důležitým podnětem k zamyšlení také pro německou evangelickou církev v Anhaltu. Evangelická zemská církev v Anhaltu potom

patřila v Německu k prvním evangelickým církvím, která před 50 lety také začala ustanovovat ženy do služby církve. Ustanovení žen patří dnes k samozřejmým projevům  naší evangelické církve. Neumíme si dnes představit víru a službu ve jménu Ježíše Krista bez rovnoprávné a závazné spoluúčasti žen a jsme našim otcům a matkám ve víře vděční za to, že v souladu se svědectvím Písma svatého a v poslušnosti evangeliu máme jasný postoj. Spolupůsobení mužů a žen v otevřeném predikátu, jakož i v péči o duši a výkonné službě církve je pro obec požehnané a prospěšné.

Těší nás, že jsme prostřednictvím sestry Dorothee Wagner a dlouholeté vedoucí naší zemské církevní ženské a rodinné práce, paní Sieglinde Enzmann zastoupeni na vaší teologické  konferenci a děkujeme vám srdečně za jejich pozvání. Sestry Wagner a Enzmann jsou vám dobře známé z dlouholetých partnerských kontaktů.

Se srdečnými pozdravy zvláště panu patriarchovi ThDr. Tomáši Buttovi a v soudržnosti našeho partnerství, váš

Helge Klassohn

církevní prezident

24. 8. 2007Helena Bastlová publikováno: 04.09.2007 03:07 zobrazeno: 3856x