WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba na zahájení akademického roku

Trojjediný Bože – Otče, Synu a Duchu svatý, jenž jsi hlubinou moudrosti a plností světla veškerého poznání, k tobě se v této chvíli obracíme s pokornou modlitbou na počátku akademického roku. Prosíme o tvou milost a požehnání pro práci Husitské teologické fakulty – její pedagogy, studenty a pracovníky. Modlíme se za bratra děkana a vedení fakulty, aby dokázali naplňovat každodenní úkoly a napomáhali svou odborností  i vstřícným přístupem k dobru fakulty. Prosíme i za ostatní teologické fakulty – katolickou a evangelickou a za Karlovu univerzitu. Ať je Husitská teologická fakulta místem, kde se projevuje po příkladu Jana Husa úcta k Boží pravdě i odpovědná lidská svoboda; kde působí tvé tajemné povolání nových lidí ke službě evangeliu, rozhodnutí ke kněžství a pro pastorační a sociální pomoc bližním. Prosíme o Boží pokoj, světlo Kristovy moudrosti a sílu Ducha svatého k vytrvalosti na dobré cestě života.
Amen.Tomáš Butta

Helena Bastlová publikováno: 08.10.2007 05:46 zobrazeno: 2946x