WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

3. neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Vánoční modlitba

„V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal  na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.“

1 J 4,9 

Svatý Bože, náš Otče a Stvořiteli, s celou církví ti děkujeme, že naplňuješ svá zaslíbení daná dávnými proroky. V Betlémě se narodil ten, který byl oznamován tvými proroky a zvěstován dívce Marii. Dítě vložené do jeslí je Syn Boží a náš Pán ! Na jeho tváři smíme spatřovat odlesk tvé věčné slávy. On nás přichází potěšit, vysvobodit z moci zla a hříchu. Chce nám darovat nový život – pravdivý a naplněný upřímným citem pravé nesobecké lásky. Tebe, náš Bože, chceme tuto noc s tvou církví vděčně velebit a oslavovat za to, že nám hříšným a slabým lidem prokazuješ své milosrdenství, že jsi za námi v Ježíši Kristu přišel. Chceme ti otevřít své srdce, abys je mohl naplnit svou láskou, pokojem a radostí. Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu (Ž 96,2-3). Amen.Tomáš Butta

Helena Bastlová publikováno: 28.12.2007 11:05 zobrazeno: 3270x