WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

3. neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

4. zasedání

Praha 25. 6. 2005

Všemohoucí, věčný Bože, v Ježíši Kristu, náš Otče,
jsme zde shromážděni ve tvém jménu,
s vědomím svým hříchů a slabosti,
se svými protichůdnými názory na situaci a její možné řešení,
se svými rozjitřenými pocity, touhami i obavami.
Jsme zde a prosíme:
Otče, dej nám Ducha svatého,
který ve tvé pravdě sjednocuje,
umožňuje skutečné porozumění
a překonává tak babylonské zmatení jazyků.
Shlédni na nás v naší bídě a pomoz nám,
ať nás tvůj Duch naplní a osvítí,
ať obnoví naše myšlení, naslouchání i mluvení,
 naše rozhodování a vůbec celé toto sněmovní jednání,
 ale také veškerý náš život ve společenství tvé církve.
 Pomoz nám, abychom se v důvěře
zcela otevřeli jeho působení,
 abychom nehledali každý to své,
 nýbrž abychom hledali ve všem jedině tvou vůli.
 Ne nás, ne nás, ale svoje jméno, Pane, oslav.
 Prosíme pro lásku tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista,
 který se za nás obětoval, vstal z mrtvých
a v nebeské svatyni se za nás přimlouvá.
 Amen.Hana Rohlíčková publikováno: 29.01.2008 11:28 zobrazeno: 2968x