WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Druhá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

26. února
Brokopondo

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Oběžník 3/08

Součástí Oběžníku 3/08 jsou Úřední zprávy 3/08 s přílohou "O povolání a přípravě duchovních a církevních pracovníků".

Dokumenty s názvem „O povolání a přípravě duchovních“, „Zkouška pro výkon duchovenského povolání“a „Zkouška pro výkon církevní asistenční činnosti“ obsahují normy a metodické instrukce, které byly přijaty a schváleny církevním zastupitelstvem 9. 6. a 8. 12. 2007. Ústřední rada Církve československé husitské v České republice ve smyslu čl. 46 odst. 1 Ústavy CČSH na základě usnesení č. 4.2/87 ze dne 9. 2. 2008 vyhlašuje tyto normy a metodické instrukce v Úředních zprávách a na Úřední desce s účinností od 1. března 2008. Tímto výnosem pozbývají platnosti všechny dosavadní předpisy v oblasti přípravy a kvalifikace duchovních a předpisy vztahující se k asistenční službě, pokud odporují vyhlášeným normám.

Všechny dokumenty jsou součástí přílohy "O povolání a přípravě duchovních a církevních pracovníků".

Přílohy:

docO povolání a přípravě duchovních a církevních pracovníků pdfO povolání a přípravě duchovních a církevních pracovníků docOběžník 3/08 pdfOběžník 3/08 docÚřední zprávy 3/08 pdfÚřední zprávy 3/08Helena Bastlová publikováno: 28.02.2008 02:50 zobrazeno: 3536x