WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

3. neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba s připomenutím výročí církevního historika prof. Miloslava Kaňáka

Modlitba s připomenutím výročí církevního historika prof. Miloslava Kaňáka

 

Hospodine, jediný Bože, ty jsi dobrý, tvé milosrdenství je věčné a tvá věrnost trvá po všechna pokolení! (Ž 100,5) Děkujeme ti za bratra profesora Miloslava Kaňáka – historika Církve československé husitské, od jehož narození uplynulo v tomto roce devadesát let. Jsme ti vděční za jeho celoživotní dílo, za jeho nezměrné úsilí a vytrvalou vědeckou práci, která přinesla své plody k hlubšímu poznání nesčetných postav a dějinných událostí. Děkujeme ti za jeho osvětovou činnost, kterou přispíval nejen k osvětlení osob a dějů, ale také k šíření pravdy evangelia Ježíše Krista. Připomínáme si ho jako laskavého člověka, na němž jsme cenili dar obdivuhodné paměti. I když můžeme my lidé odkrývat a udržovat v paměti mnohé události minulých staletí či tisíciletí, je přece jen naše lidská paměť krátkodobá ve srovnání s nezachytitelným plynutím času vesmíru. Jak říká moudrý Kazatel: „Nelze podržet v paměti věci minulé; a ani budoucí, které nastanou, nezůstanou v paměti těch, kteří budou potom“ (Kaz 1,11). Tvá paměť, Bože, je však věčná. Ať zůstává náš bratr profesor a učitel Miloslav Kaňák, na kterého s úctou myslíme, ve tvé paměti a ve světle tvé věčné dobroty a lásky. Nás pak posiluj ve všem dobrém, abychom plnili tvou vůli. Tobě jedinému, Bože, skrze Ježíše Krista buď sláva na věky věků! Amen.Ivo Vacík publikováno: 20.02.2007 02:58 zobrazeno: 3800x