WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Třetí neděle po Velikonocích


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Meditace o lidské řeči a Božím slově

Bože Otče náš a Stvořiteli všeho, děkujeme ti za lidskou řeč, která je velkým darem a dobrem. Ty jsi nám dal řeč, abychom mohli spolu mluvit. Pomocí řeči můžeme sdělovat to, co vnitřně cítíme, co si myslíme a co chceme. To, co je v nás, se stává vyřčenými slovy slyšitelné, zjevné a druhým srozumitelné. Mluvením dáváme nahlédnout do sebe. Řeč vypovídá o našem nitru. Uvědomujeme si, Bože, že celá naše lidská bytost je poznamenána hříchem, a stejně tak to platí i o naší řeči. Slovo, nástroj porozumění a sblížení, se stává v našich ústech nástrojem zlé moci – spalujícím ohněm (Př 16,27). Chraň nás, Pane, před zlým lidským slovem. Bože, prosíme tě o obnovu církve tvým svatým Slovem, které je vzácnější než zlato a sladší než med (Ž 19,11). Dej, abychom i my byli jeho služebníky a nositeli Kristova evangelia pokoje a radosti pro druhé. Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 26.05.2008 02:07 zobrazeno: 2823x