WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 283 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »


Příspěvek CEC a COMECE k českému předsednictví Radě EU

Ekumenická delegace Konference evropských církví (CEC) a Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) se 24. října 2022 setkala s velvyslankyní Editou Hrdou, stálou představitelkou ČR při EU, a dne 7. prosince 2022 s českým premiérem Petrem Fialou.


25.01.2023  

Úřední deska církve »


Oběžník CČSH č. 7/2022 - materiály k adventu

Oběžník obsahuje adventní poselství br. patriarchy, texty k adventu s tématem pokoje a míru, které připravil naukový odbor, a soubor kvízů pro děti k biblickým textům podle Ekumenického lekcionáře.


15.11.2022  

Oběžník CČSH č. 6/2022 - Úřední zprávy

Oběžník obsahuje souhrnné usnesení CZ z 12. 11. 2022, schválené celocírkevní akce a celocírkevní sbírky na rok 2023.


15.11.2022  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníPension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus