WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 282 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »


Celocírkevní sbírka na studijní fond Dr. K. Farského

Výtěžek tradiční sbírky na SFF, konané 17. listopadu nebo nejbližší neděli, zasílejte, prosím, na účet č. 43-570420277/0100, VS 8 + čtyřmístné číslo NO nebo diecéze. Děkujeme.


17.11.2021  

Úřední deska církve »


Oběžník CČSH č. 4/2021 s Úředními zprávami CČSH č. 2/2021

Přílohy obsahují sumář usnesení Cŕkevního zastupitelstva z 24. 11. 2021 a přehled celocírkevních akcí a sbírek v příštím roce.


25.11.2021  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníPension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus