WebArchiv - archiv českého webu

Seznam článků autora Marie Trtíková


L 2,21 Začátek roku s Ježíšovým jménem
Sf 3,14 - 20 Tři důvody k radosti podle proroka Sofoniáše
Fp 1,3 – 11 Adventní apoštolova modlitba
L 21,29-36 Tři překážky a dvě dobré směrovky na cestě k Božímu království
Modlitba na začátku adventu liturgického roku 2012 – 2013
PO STOPÁCH STAROSLOVĚNSKÉ BOHOSLUŽBY
Církev na cestě k budoucnosti
K diskusi o výsledcích sčítání obyvatel
Z programu patriarchy srpen až říjen 2012
Ž 4,7-8 Boží obdarování a blízkost
J 6,68 Pane, ty máš slova věčného života
1Tm 4,12-16 Pokrok ve studiu i duchovním životě
2 Pa 2,3-4 Hospodinův chrám odrazem jeho velikosti
Dt 17,14-20 Kníže Václav v zástupu Kristových svědků
Ef 4,11-16 Budování církve v návaznosti a vzájemnosti
Tvůrce a jeho dílo: Kázání k výročí F. Bílka – Chýnov – září 2012
Modlitba na setkání mládeže v Olomouci - říjen 2012
Modlitba za českou zemi - říjen 2012
Modlitba k 60. výročí sboru ve Starém Brně - říjen 2012
Pastorační dopis k užívání Hesel Jednoty bratrské v roce 2013
Joz 24,1 – 2a 14-17.18b Rozhodování, vyznání a věrnost ve službě Bohu
J 6, 41 – 51 Boží přitažlivost a přicházení ke Kristu
Z programu patriarchy – květen až červenec 2012
Solunští apoštolové odkazují k počátkům víry
Modlitba při znovuotevření sboru Cyrila a Metoděje v Rousínově - červenec 2012
Modlitba na začátku pouti na Sázavu - červen 2012
Modlitba ke svátku Jana Křtitele - červen 2012
Modlitba s připomenutím patriarchy dr. Karla Farského - červen 2012
J 3,22-30 Tajemství velikosti Jana Křtitele
Sk 8,14 - 17 Prosba za dar Ducha a vzkládání rukou

Další >>


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus