WebArchiv - archiv českého webu

Seznam článků autora Marie Jandová


Z programu patriarchy – duben až červenec 2014
Dopis delegátům sněmu
Dopis bratra patriarchy k říjnovým volbám
Modlitba při slavnosti znovuotevření sboru CČSH v Humpolci - synagogy - září 2014
K 600. jubileu kalicha
Ř 9,1-5 Výsady Izraele a společné kořeny
1 S 8,4-22 Boží království přes hranice prostoru a času
L 13,6-9 Podobenství o fíkovníku bez ovoce
J 6, 66 – 69 Víra, poznání a vyznání prof. Zdeňka Trtíka
Fp 2,6-11 Ponížení a vyvýšení Krista
Ezd 5,3-16 Obnova chrámu projevem sounáležitosti a služby Bohu
Z programu patriarchy - srpen a září 2014
Náboženství a násilí
Dopis bratra patriarchy k vánočním svátkům
Modlitba na zahájení generální synody duchovních a kazatelů - říjen 2014
Modlitba na svátek svědků Páně - listopad 2014
Modlitba díků za dar svobody k 17. listopadu
Mt 22,34 nn Dvojpřikázání lásky
J 5,24 Ježíšův výrok o věčném životě
L 22,16.19-20 Potřebné kroky než zasedneme k Ježíšovu stolu
Zj 7,9-10 Vděčná píseň vykoupených
Mk 13,24-37 Ježíšova řeč o příchodu Božího království
Z programu patriarchy - říjen a listopad 2014
J 1,6-8.9-28 Čemu nás učí Jan Křtitel
Ř 16,25-27 Tajemství odkrývané ve vánočním evangeliu
J 1,43-51 „Hle pravý Izraelita, v němž není lsti“
Sebeoběť bolestného vzdoru
O průběhu obnovy Památníku Mistra Jana Husa v Husinci
Odlévání zvonu pro Betlémskou kapli
K 95. výročí Církve československé husitské

Další >>


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus