WebArchiv - archiv českého webu

SLAVNOST POŽEHNÁNÍ RESTAUROVANÉHO SVATOSTÁNKU V BLANSKU

02.11.2014 09:00 Blansko

Několikaleté úsilí o celkovou obnovu interiéru a zařízení dřevěného kostela v Blansku bylo završeno restaurováním a umístněním původního svatostánku v lodi kostela. V neděli 2. listopadu v 9 hodin prožijeme zcela mimořádnou slavnost žehnání svatostánku. Uvítáme mezi námi patriarchu celé církve ThDr. Tomáše Buttu, který žehnání provede za asistence místního faráře Martina Kopeckého. Srdečně jste zváni. Ikony a celý ikonostas v blanenském kostelíku, datované svým vznikem do druhé poloviny 18. století, byly v létech 2007 -12 postupně restaurovány za pomoci dotací JMK, Města Blanska i vlastních peněz farnosti a obětavých dárců. V roce 2013 jsme získali příslib dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Moravský Kras. Restaurování bylo dokončeno v srpnu 2014. Bylo ještě třeba vyřešit umístění svatostánku v interiéru kostela. Vše se podařilo vyřešit tak, že svatostánek bude v kostele důstojně umístěn. Veškeré ikony, ikonostas i svatostánek restaurovala akademická malířka Renata Bartoňová a řezbář a pozlacovač pan Petr Bortlík. Práce proběhly pod odborným dohledem Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Brně.

DUŠIČKOVÉ BOHOSLUŽBY V DŘEVĚNÉM KOSTELE V BLANSKU. V čase vzpomínek na naše blízké bychom vás rádi pozvali na sváteční setkání, která připravujeme: - v pátek 31.10. v 17:30 hodin slavnost reformace - v sobotu 1.11. v 17:30 hodin Všech svatých se vzpomínkou na zemřelé v letošním roce 2014 - v neděli 2.11. v 9:00 hodin s žehnáním svatostánku - v neděli 2.11. v 17:30 hodin Všech zesnulých se vzpomínkami na všechny zemřelé. Těšíme se na milé setkání s vámi.

zpět na kalendář


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus