WebArchiv - archiv českého webu

Konference Žena vysvěcená

23.11.2017 Praha

Vážené sestry, Vážení bratři, dovolte mi, abych Vás jménem paní děkanky doc. ThDr. Kamily Veverkové, ThD., jménem odborného garanta prof. ThDr. Zdeňka Kučery Dr.h.c. i jménem celého pracovního týmu konference pozvala na další ročník mezinárodní konference pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy ve spolupráci s Církví československou husitskou zaměřené na aktuální témata Husitské teologie. Tento rok oslavíme v Církvi československé husitské již 70. let od vysvěcení první ženy - duchovní, a proto se 23. - 24. listopadu 2017 budeme věnovat především otázkám: 1 ) Zhodnocení podmínek a následného vývoje služby žen-duchovních 2) Reflexe současného postavení služby žen-duchovních vzhledem k jiným církvím / v rámci ekumeny 3) Významu služby žen-duchovních v dnešní společnosti  

S přáním všeho dobrého, za organizační tým konference, Veronika Matějková

zpět na kalendář


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus