WebArchiv - archiv českého webu

9. synod leuenberských církví v ČR

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2016 se v prostorách Církve bratrské v Praze, Soukenické 15, uskutečnilo zasedání devátého synodu leuenberských církví v ČR. Synod začal podvečerními pátečními bohoslužbami podle pořadu Církve bratrské s vysluhováním Večeře Páně, za účasti delegátů jednotlivých členských církví. Kázáním posloužil předseda rady Církve bratrské Daniel Fajfr. Za Církev československou husitskou byli přítomni bratr patriarcha Tomáš Butta, Hana Tonzarová, Veronika Matějková a Oldřich Nováček. Tématem letošního jednání bylo Dědictví reformace v našich církvích s reflexí evangelické identity v „předvečer“ jubilejního roku reformace 2017. Sobotní setkání obohatila přednáška prof. Jana Štefana z ETF UK Ospravedlnění bezbožného člověka a evangelická církev 21. století. Krátkými vstupy s tématem Proč se dnes hlásíme k reformaci, přispěli také zástupci jednotlivých členských církví. Sobotní setkání posloužilo k výměně informací, co se v jednotlivých církvích za uplynulé dva roky konalo, o čem se přemýšlelo či zápasilo. Na závěr synodu bylo zvoleno jeho nové předsednictvo v čele s Hanou Tonzarovou (Církev československá husitská). Jako místopředsedové byli zvoleni Jana Křížová (Evangelická církev metodistická) a Petr Raus (Církev bratrská). Dalšími členy jsou Jan Hofmanová (Českobratrská církev evangelická) a Marek Říčan (Slezská církev evangelická Augsburského vyznání). Foto: Jana Křížová.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus