WebArchiv - archiv českého webu

Prohlídka pražského židovského města

Dne 15. 2. 2017 se po zasedání Řídícího výboru Ekumenické rady církví uskutečnila prohlídka pražského Židovského města (původně Židovské ghetto), kterou provázel svým výkladem tajemník Federace židovských obcí v ČR Dr. Tomáš Kraus. Prohlídka začala v Židovském muzeu v Maiselově synagoze, kde byli účastníci seznámeni s historií pražské židovské čtvrti a životem tehdejších obyvatel. Okruh dále pokračoval návštěvou Staronové synagogy a přilehlého Starého židovského hřbitova, Klausové synagogy a na závěr prohlídkou Španělské synagogy v Široké ulici. Za ERC se účastnili předseda ERC a předseda Rady Církve bratrské Daniel Fajfr, generální sekretář ERC Petr Vinš, synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý a další představitelé církví. Za CČSH byl přítomen bratr patriarcha Tomáš Butta. Tentýž den večer se konal mezi náboženský dialog Společný hlas Židů, křesťanů a muslimů v Emauzích. Foto Oldřich Nováček
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus