WebArchiv - archiv českého webu

Kolokvium Náboženský exil v českých zemích v raném novověku

Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století uspořádala 22. 5. 2018 kolokvium na téma Náboženský exil v českých zemích v raném novověku. Komise, která je společným projektem Ekumenické rady církví a České biskupské konference, tak činí další krok v procesu zkoumání nábožensko-politických střetů v raném novověku. V prostorách Českobratrské církve evangelické v Jungmannově ulici v Praze se 22. 5. 2018, den před 400. výročím defenestrace a začátku stavovského povstání, zamýšlely na čtyři desítky církevních představitelů i zájemců z řad odborné a laické veřejnosti nad referáty pozvaných odborníků a zapojily se do diskuze o mnohostranné problematice náboženského exilu. Za Církev československou husitskou se zúčastnili patriarcha Tomáš Butta a dr. Hana Tonzarová. V závěrečné panelové diskuzi, kterou moderoval doc. Jaroslav Šebek, zasedli členové Ekumenické komise pro české církevní dějiny 17. století. Přiblížili další plánovanou práci komise, která se kromě organizace výročních odborných kolokvií bude věnovat i popularizační práci určené širší veřejnosti a školám. (Z tiskové zprávy ERC vybral Oldřich Nováček).
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus