WebArchiv - archiv českého webu

Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

V pondělí 21. ledna 2019 se v 18.00 hodin v evangelickém kostele U Klimenta v Praze uskutečnila ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Tématem letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů je „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20). Ekumenické bohoslužby se zúčastnili představitelé křesťanských církví. Bohoslužbě předsedal Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda ERC a kázáním posloužil Tomáš Holub, biskup plzeňský Římskokatolické církve. Za Církev československou husitskou se bohoslužby zúčastnili bratr patriarcha Tomáš Butta a sestra Hana Tonzarová. Texty pro letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů připravili křesťané z Indonésie. V úvodním pozdravu zaznělo, že vzhledem k přetrvávajícím příčinám rozdělení a konfliktů slouží letošní téma jako příkaz. Když se společně modlíme, připomínáme si, že coby členové jednoho těla Kristova jsme povoláni ztělesňovat spravedlnost a usilovat o ni. Pokud jsme v Kristu jedno, uschopňuje nás to k zapojení se do společného úsilí o jednotu a důstojnost lidského života. Foto Roman Albrecht (Člověk a Víra).
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus