WebArchiv - archiv českého webu

Uvedení nových bohoslovců CČSH v Husově sboru v Praze na Vinohradech

Ve středu 22. května 2019 se v Husově sboru v Praze na Vinohradech konal obřad uvedení pěti nových bohoslovců Církve československé husitské. Uvedení bohoslovců se uskutečnilo v rámci studentské bohoslužby k příležitosti konce letního semestru HTF UK. Osvědčení o zapsání do knihy bohoslovců obdrželi z rukou patriarchy Tomáše Butty studenti Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Petra Staňová, Terezie Remencová, Vladimír Karbusický, Daniel Voďenka a Dominik Dostál. Obřadu byli dále přítomni pražský biskup David Tonzar, děkanka HTF UK Kamila Veverková a spirituálové Filip Sedlák a Tomáš Novák. Ve svém slovu ke shromážděným bratr patriarcha vyprosil bohoslovcům podporu u duchovních i u členů náboženských obcí. Ať je provázejí vytrvalé modlitby a dostává se jim pastýřského porozumění a ať ve spolupráci církve a fakulty mohou rozvíjet své vzdělání a znalosti, prohlubovat duchovní život a získávat praktickou připravenost, aby mohli sloužit Bohu i lidem.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus