WebArchiv - archiv českého webu

Ekumenická vigilie slavnosti seslání Ducha svatého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

V sobotu 8. června 2019 od 20.00, v předvečer svátku Letnic, se konala v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenická vigilie slavnosti seslání Ducha svatého. Na toto tradiční setkání představitelů křesťanských církví v ČR byli letos poprvé přizváni zástupci cizojazyčných křesťanských společenství v ČR - zástupci koptské či arménské církve, katoličtí duchovní pověření péči o cizince, anglikáni, ale třeba i pastoři korejských a japonských evangelických sborů nebo slovenský biskup luterské církve. Za Církev československou husitskou se setkání zúčastnil patriarcha Tomáš Butta. Bohoslužbu hudebně doprovodili Pražský katedrální sbor, Josef Kšica na varhany a kantor Jakub Koś. Letnice, jinak též Svatodušní svátky, jsou po Velikonocích a Vánocích třetím největším křesťanským svátkem. Připomíná se v nich seslání Ducha Svatého. Slaví se 50 dní po Velikonocích a uzavírají velikonoční dobu. Foto Roman Albrecht Člověk a Víra.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus