WebArchiv - archiv českého webu

Hudební bohoslužba k svatodušním svátkům

Konala se 10. června 2019 v našem chrámu sv. Mikuláše i se vzpomínkou na nedožitých 90 let šestého patriarchy Josefa Špaka. Bohoslužbu vedl br. patriarcha Tomáš Butta se sestrou farářkou Roytovou. V návaznosti na Žalm 32 s prosbou o seslání Ducha svatého a čtení z 10. kapitoly Lukášova evangelia promluvil patriarcha o zanechaném svědectví J. Špaka, tj. posilovat víru evangeliem, hudbou a zpěvem. Sám br. Špak, rodák z Litomyšle, vynikal hudebním talentem; hrál na housle a violu, zpěvem posiloval sebe i své blízké. Neumlknul ani při pronásledování a po odnětí souhlasu k vykonávání farářské služby, kdy pracoval jako dělník. Po roce 1989 se vrátil do služby faráře právě do náboženské obce Praha-Staré Město. Na počest br. Špaka provázel bohoslužbu pěvecký sbor Camera Chabra pod vedením br. Zdeňka Kovalčíka. Ještě za života br. Špaka se manželka Jana rozhodla připravit a uspořádat jeho myšlenky a životní kroky v písemné podobě. Spolu s nahranými dokumenty za pomoci syna Josefa Špaka a ve spolupráci s editorem Martinem Jindrou vznikla knížka vzpomínek na tohoto vzácného člověka, faráře, patriarchu, účastníka varhanických kurzů a mnoha dalších dobrých počinů. Do knížky byly zakomponovány jeho autentické projevy, životní vzpomínky vlastní i nejbližších přátel. Po bohoslužbě a představení knížky „Poutník Božím humorem“ Janou Špakovou a Martinem Jindrou ještě vystoupili s vlastními vzpomínkami někteří přátelé. Věříme, že knížka uvedená na veřejnost právě v tento den slavení Ducha svatého bude patřit k dalším pokladům naší církve, aby sloužila k rozšiřování a upevňování víry i v dalších generacích. Čestmír Jan Holeček
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus