WebArchiv - archiv českého webu

Vysazování stromů v rodišti Karla Farského

V místech, kde v blízkosti základů rodné chalupy dr. Karla Farského ve Škodějově v Podkrkonoší původně rostly ovocné stromy, byly na konci letošního církevního roku zasazeny stromy nové. Vhodná doba pro zasazení stromů je právě podzimní čas. Místo muselo být vybráno tak, aby nebylo ani příliš mokré, ale ani příliš suché. Ovocné stromy – jabloně – byly přivezeny ze Saska, kde byly tyto stromky, vhodné do podhorských podmínek, vypěstovány. Mladý stromek byl nejprve svými kořeny vložen a ponořen do vodní tůňky, aby nasál dostatečně vodu, která vyvěrá ze skály pod Lesní kaplí dr. Karla Farského. Pak byl po odborném zastřižení větviček paní zahradnicí vsazen do vyhloubené prohlubně v zemi. Nyní spící a odpočívající stromek projeví na jaře sílu nového života. V přírodním areálu ve Škodějově nacházíme rozmanité druhy stromů. Místo zde nalézá také nově zasazená borovice, která upomíná na „bratrskou borovici“ v roce Jana Amose Komenského. Sázení stromů se účastnil bratr patriarcha-správce církve Tomáš Butta, koordinátor ekologicko-výchovného projektu Petr Číško a brigádníci. Foto Jiří Jančík, Petr Číško
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus