WebArchiv - archiv českého webu

Bohoslužba církevních představitelů na úvod Týdne modliteb

Dnem 18. 1. 2021 jsme vstoupili do tradičního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který je ale vzhledem k stávajícím okolnostem dosti netradiční. Celosvětová pandemie nemoci COVID-19 těžce doléhá a všechny části společnosti a ovlivňuje i to, jakým způsobem spolu můžeme slavit bohoslužby, modlit se a slýchat Boží slovo. Motto letošního ročníku Týdne modliteb je inspirováno verši z Janova evangelia „Zůstaňte v mé lásce a ponesete hojné ovoce.“ (J 15, 5-9) Láska, kterou si jako děti téhož nebeského Otce a jako následovníci téhož Pána vzájemně prokazujeme, může mít nejrůznější podoby. Modlíme se za sebe navzájem, prokazujeme si skutky milosrdenství a hledáme cesty jedni k druhým. Ekumenická rada církví spolu s Českou biskupskou konferencí zahájila Týden modliteb v pondělí 18. 1. 2021 v 18.00 společnou bohoslužbou církevních představitelů ze sboru Církve bratrské na Žižkově, která byla bez účasti veřejnosti, ale byla online přenášena přímým přenosem na Facebooku a YouTube - https://youtu.be/nl9nSG2xC-Q - Přítomni byli tito představitelé církví: předseda Ekumenické rady církví v ČR a synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý; superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková; biskup ECAV v ČR Marián Čop; biskup Slezské církve evangelické a. v. Tomáš Tyrlík; ředitel pro sborovou práci Církve Armády spásy mj. Henk van Hattem; 1. místopředseda rady Církve bratrské Petr Raus; tajemník Výkonného výboru BJB Jan Jackanič; tajemník arcibiskupa pravoslavné církve v ČR pro vztahy s veřejností Alexandr Lukanič; Tomáš Holub, biskup plzeňský ŘKC; generální sekretář ERC v ČR Petr Jan Vinš. Za Církev československou husitskou se zúčastnil patriarcha-správce církve Tomáš Butta. Foto: sestřih z YouTube přenosu ERC.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus