WebArchiv - archiv českého webu

Představení nové knihy o chrámu

„Chrám v Bibli, historii a symbolickém významu“ významu“ je název nové monografie Marie Roubalové, Evy Vymětalové Hrabákové a Tomáše Butty, kterou 22. září v knihovně Dr. Františka Kováře na půdě naší církve v pražských Dejvicích představil její recenzent a odborný průvodce zmíněných autorů, doc. Jiří Beneš. Tři autoři – tři perspektivy, jakými lze nahlížet chrám popisovaný ve Starém zákoně. Jednou je židovská tradice: přibližuje ji badatelka, která zasvětila svůj profesní život studiu judaismu mišny a výuce biblické hebrejštiny, a to způsobem sobě zcela vlastním: vysoce erudovaně a zároveň pro čtenáře srozumitelně. Autorka neopoměla fakt, že chrám je v posledku spirituální výpovědí, metaforou pro vyjádření svatosti, pro setkávání a společenství s Bohem, jež má charakter domova... Této skutečnosti si je, jak upozornil doc. Beneš, vědoma i Eva Vymětalová Hrabáková, která zvolila přístup vyvažující část předchozí: totiž pohled v kontextu svého religionistického zaměření, tedy s ohledem na náboženské představy okolních národů a s využitím známých archeologických dokladů. Jinými slovy, jde o porovnání izraelských svatyň s neizraelskými, vývoj bohoslužebného místa až do zániku Herodova chrámu. Nevyhnutelným závěrem její práce je fakt, že chrám je vlastně ideologickým konstruktem, jde o zpětnou reflexi toho, jakou měl chrám tehdy funkci, o výpověď poexilní komunity. Chrám je v tomto pojetí zároveň metaforou, prostorem umožňujícím propojení nebe a země... Třetí perspektivu, totiž živé křesťanské komunity, s jejími tradicemi a bohoslužbou, nabídl bratr patriarcha Tomáš Butta, autor s bohatou publikační činností a záběrem zahrnujícím i obor biblistiky – a skvěle tak celkový pohled doplnil. Také on si je dobře vědom metaforického charakteru výpovědí o chrámu: „Jako kazatel nahlížím na chrám podle biblického poselství Starého zákona z hlediska víry Ježíše Krista a novozákonního pojetí bohoslužebného prostoru, kdy chrámem je především živé společenství věřících.“ Bratr patriarcha fruktifikoval svá kázání, ekumenicky otevřená a aktuálně zaměřená do praxe církve, do života náboženských obcí. Představení knihy se zajímavým přebalem s grafikou Jany Wienerové zpestřily hudební vstupy kytarového virtuosa J. Nováka... Díky za hezké chvíle i dobrou knihu! redakce ČZ, foto Pavel Hušek.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus