WebArchiv - archiv českého webu

Vzpomínka na válečné veterány v Husově sboru v Ostravě-Zábřehu

V neděli 14. listopadu 2021 se po roční pauze sešli členové Jednot ČsOL Opava, Ostrava 1 a Náboženské obce Církve československé husitské v Ostravě-Zábřehu, aby společně vzdali u příležitosti uplynulého Dne válečných veteránů hold všem, kdo v minulosti přinesl za Čechy a Slováky nejvyšší oběť na poli válečném. Setkání tradičně započalo bohoslužbou v zábřežském Husově sboru, jenž byl od svého vzniku počátkem 30. let úzce spjat se zdejšími legionáři. Jejich zápas za národní osvobození v první světové válce ostatně dodnes v interiéru připomíná pamětní deska ukrývající prsti půdy od Zborova, Terronu, Doss Alta a Dobrudže. Jména mnohých z těchto legionářů – rodáků a občanů někdejšího Zábřehu nad Odrou – zazněla během bohoslužby z úst farářky ses. Karin Šilerové. Ta vzpomenula také účastníky druhého odboje i všechny novodobé české vojáky, padlé daleko od domova v zahraničních misích Armády České republiky. Osobní vzpomínku na jednoho z nich, por. i. m. Adriana Wernera, sdílel s účastníky setkání i br. čet. Petr Klimovič. Od smrti jednatřicetiletého příslušníka hranického 71. mechanizovaného praporu letos totiž uplynulo již deset let. Adrian Werner zemřel dne 9. října 2011 na následky zranění, které utrpěl při přepadu předsunuté základny koaličních sil v afghánské provincii Wardak. O historii a společenském významu Dne válečných veteránů promluvil k přítomným br. Martin Lokaj, předseda Jednoty ČsOL Ostrava 1. Její členové v historických stejnokrojích následně s ostatními účastníky vzdali vojenskými poctami a květinovými dary úctu při bohoslužbě vzpomenutým i všem nejmenovaným hrdinům. Kytice byly na závěr vzpomínkového setkání položeny také na hroby blízkého hřbitova, místa posledního odpočinku obětí druhé světové války i místních legionářů, brig. gen. Jana Satorieho a starodružiníka Rudolf Rajnocha. Text: Martin Lokaj, Foto: Kateřina Klimovičová
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus