WebArchiv - archiv českého webu

Novoroční koncert Komorního souboru Matoška v Táboře

Dne 2.1.2022 se uskutečnil v 16:00 hodin v modlitebně Sboru Božích bojovníků v Táboře Novoroční koncert Komorního souboru Matoška. Na programu koncertu byly provedeny skladby různých hudebních období a žánrů a skladby z vlastní hudební dílny. Sestra Eva Matošková zpivala a hrála na varhany, Nina, Marika a Anita Matoškovy zazpívaly písně a Nina s Marikou ještě zahrály na klavír skladby s vánoční tematikou. Dalibor Matoška hrál na violoncello, fagot, varhany a provázel koncert průvodním slovem. Cohenovou skladbou Hallelujah bylo vzpomenuto na sestru klavíristku Evu Matoškovou - Růžkovou, která byla dlouholetou členkou souboru a v tento den bylo 4.výročí jejího úmrtí. V závěru koncertu zazněl Žalm č.117 Chvalte Hospodina všechny národy, od Dalibora Matošky, poselství o Božím milosrdenství. Koncert zakončil společný zpěv všech přítomných za doprovodu varhan. Komorní setkání bylo zakončeno požehnáním a přáním klidného a požehnaného nového roku 2022. Posluchači strávili podvečer ve Sboru Božích bojovníků s hudbou, zpěvem, duchovním slovem a vnitřním ztišením. DM Foto: Helena Hrabětová
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus