WebArchiv - archiv českého webu

Výročí J. A. Komenského v Čachovicích

Čachovický sbor naší církve patří k těm několika nemnohým, které nesou jméno Jana Amose Komenského a i proto se v něm v neděli 20. března 2022 konala slavnostní bohoslužba u příležitosti 430. výročí narození tohoto velkého svědka víry. Bohoslužbu vedl br. patriarcha ThDr. Tomáš Butta spolu s místní ses. farářkou Mgr. Jelenou Balenkovou. Bratr patriarcha pak ve svém kázání hovořil o Komenského ukotvenosti v Písmu svatém, které mu bylo světlem i oporou v jeho bouřlivé době. Toto propojení se slovem Božím je cestou i pro nás, křesťany 21. století. Po bohoslužbě její účastníci setrvali u připraveného pohoštění v družných hovorech nejen s br. patriarchou a mnozí dostali autogram do jeho knih „Za světlem moudrosti s J. A. Komenským“ a „Příběhy padesáti zvonů“. Po bohoslužbě si mnozí seznámili s výstavou knih J. A. Komenského, a vyslechli si krátkou promluvu br. patriarchy o aktuálnosti myšlenkového díla Komenského v naší době. Tato slavnostní bohoslužba i následné setkání se pro všechny zúčastněné stali posilujícím duchovním impulsem pro další život uprostřed nelehkých duchovních i světských zkoušek naší doby. Jelena Balenková
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus