WebArchiv - archiv českého webu

Slavnost Vzkříšení Páně v jednotlivých obcích na Blanensku

Naše náboženská obec Blansko má svůj farní kostel v Blansku, ale také několik dalších obcí, kde se pravidelně setkáváme k bohoslužbám, ale jen jednoho faráře. Protože bratr farář je ještě administrátorem na Vyškovsku, jsou tradičně bohoslužby oslavy Vzkříšení Páně rozvrženy do tří dnů. Kromě velikonočních bohoslužeb v Blansku jsme se setkali o letošních Velikonocích na všech dalších místech a prožili společně radost ze zmrtvýchvstalého Pána. Místní bratři a sestry rádi přijali pozvání ke svátečním chvílím ve společenství církve na Bílou sobotu 16.4.2022. Hod Boží Velikonoční 17.4.2022 a pondělí Velikonoční 18.4.2022. Díky hojnou účast místních i naší varhanici za doprovod při všech bohoslužbách a místním za veškerou přípravu k důstojnému slavení. Přejeme všem radost ze vzkříšeného Pána. RS v Blansku
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus