WebArchiv - archiv českého webu

Svatý týden v Blansku

V letošním roce L.P. 2022 jsme u nás v náboženské obci v Blansku prožili požehnaný čas ve společenství bratří a sester. Všechny bohoslužby jsme slavili podle bohoslužebné knihy a jednotlivých formulářů s příslušnými obřady. Na Zelený čtvrtek 14.4. 2022 v 17:30 hodin jsme slavili liturgii se svátostí Pokání, umýváním nohou a slavením večeře Páně v 17:30 hodin u nás v dřevěném kostele. Naši zpěváci a varhanice zpívali písně k obřadu umývání nohou 20 minut, protože se tohoto obřadu účastnilo 26 bratří a sester. Účast byla pěkná. Ač byl čtvrteční podvečer na bohoslužby přišlo 78 lidí. Zvonění všech tří zvonů z věže našeho kostela při zpěvu "Jenom Tobě náleží veškerá čest i sláva..." na památku ustanovení večeře Páně bylo posledním před jejich umlknutím. Muži po bohoslužbách už hrkali tzv. hrkačkami... Celá bohoslužba končila rozsvícením Menory a zahájením tzv. Sederového večera. V našem sále na faře pokračovala Krásně jsme prožili celý večer a rozcházeli jsme se ve 22:00 hodin domů a nikdo nespěchal. Na Velký pátek 15.4. 2022 v 17:30 hodin se konaly obřady podle bohoslužebné knihy se čtením Pašijí podle Janova evangelia. Varhany u nás tradičně nehrají jen kytara a zpěváci. Shromáždění zpívá bez doprovodu varhan a varhanice zpívá se zpěváky. Někteří účastníci bohoslužeb se vydali ještě na venkovní křížovou cestu do Černé Hory, která začala v 19:00 hodin. Na Bílou sobotu 16.4. ve 20:00 hodin bylo kolem našeho kostela živo už od 19:00 hodin. Vigilie Vzkříšení Páně začala tradičně na farní zahradě rozsvícením ohně, požehnáním Paškálu, průvodem do kostele. Prožili jsme také křestní slavnost 16 dospělých, kteří se připravovali rok na svůj křest. Hod Boží Velikonoční 17.4. 2022 v 9:00 hodin je u nás tradičně nejslavnější bohoslužbou v roce. Pokřtění dospělí přijali poprvé večeři Páně. Na pondělí Velikonoční 18.4. 2022 v 9:00 hodin jsme s Emauzkými učedníky poznali Vzkříšeného při lámání chleba. Bohu díky za požehnané Velikonoce u nás v blanenském dřevěném kostele. Rada starších a farář Martin Kopecký
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus