WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

10. neděle po svatém Duchu





28 ŘÍJ Bohoslužba k výročí republiky v Hradci Králové
10 LIS Den veteránů v chrámu sv. Mikuláše
17 LIS Slavnost světla

 

Pošta @ccsh.cz

Přihlášení do pošty

 

 

Synoda duchovních Pražské diecéze 2022 v Nesuchyni u Rakovníka

Téměř po třech letech se ve dnech 2. - 4. května 2022 opět v obci Nesuchyně u Rakovníka uskutečnila synoda duchovních Pražské diecéze s účastí br. patriarchy Tomáše Butty. Tématem synody bylo Církev československá husitská a její služba především na území pražské diecéze. Na synodě byly zhodnoceny výsledky sčítání lidu a porovnány s vnitřními kartotékami náboženských obcí. Účastníci synody se společně zamýšleli nad územním uspořádáním náboženských obcí pražské diecéze, jednotlivými vikariáty, seznámili se s digitalizací kartoték a s přípravou digitalizace některých činností farních úřadů, s prací katechetů a systematického oslovení škol atd. Podrobný program synody je ke zhlédnutí v příloze. V nepovinné části synody (3. – 4. 5. 2022) se někteří společně vypravili na úterní odpolední výlet po blízkém okolí a v podvečer mohli zájemci sdílet radosti a starosti ve své službě v neformálním rozhovoru s br. biskupem a večer strávit s kytarou a zpěvem. Poslední den synody byl věnován kritickému pohledu na vybraná díla profesorů Huntingtona a Petersona. Ve společném rozhovoru se přítomní zamýšleli nad prací prof. Samuela Phillipse Huntingtona Střet civilizací s ohledem na současný svět a 12 pravidly pro život prof. Jordana Petersona. Synoda byla zakončena společným obědem a požehnáním s vysláním do další služby. Text Oldřich Nováček, foto Tomáš Novák.




Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus