WebArchiv - archiv českého webu

Teologický seminář Duchovní správa v proměnách doby

V úterý 25. 10. 2022 od 9,30 do 14 hodin se v Komenského sálku v prostorách Husova sboru v Praze 6 - Dejvicích, Wuchterlova 5 konal teologický seminář Duchovní správa v proměnách doby, pořádaný naukovým odborem ÚÚR pod záštitou bratra patriarchy Tomáše Butty. Seminář byl určen pro duchovní a pracovníky CČSH, zejména duchovní, kazatele a pastorační pracovníky do pěti let služby. Příspěvky přednesli Petr Šandera na téma Utváření společenství náboženské obce po stránce spirituální a vztahové - podněty, překážky, zkušenosti a Jiří Vogel - Ekleziologické modely v budoucnosti. Na téma aktuálních otázek duchovní správy přítomní vyslechli referáty Kristýny Ptáčkové a Samuela Vašina. Seminář moderovali Eva Vymětalová Hrabáková a Tomáš Novák. Foto Oldřich Nováček
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus