WebArchiv - archiv českého webu

Vánoční čas L.P. 2022 v Blansku

Je naší milou tradicí, že od čtvrté neděle adventní slavíme ranní bohoslužby tzv. Roráty, po celý týden každý den v 6:30 hodin až do Štědrého dne. Na poslední Roráty v pátek 23. 12. 2022 už se počasí umoudřilo. Bohoslovec bratr Dominik Dostál byl na Vánoce u své babičky u nás v Blansku. Zvěstoval nám evangelium a to nás již bylo třicet účastníků. Farář Martin mu dal "těžký" kazatelský úkol. Kázání na Matoušovo evangelium 1, 1 - 17 "Rodokmen Ježíše Krista". Zhostil se slova bravurně a spatra! Bohu díky. Po Rorátech byla ve farním sále poslední adventní snídaně. Půlnoční v sobotu 24. 12. 2022 má již nějaký rok jinou podobu, než tomu bývalo dříve. V minulosti náš kostel naplňovali spíše jednoroční návštěvníci a u přijímání večeře Páně bylo pár účastníků. Letos byl kostel naplněný většinou sestrami a bratry, kteří byli i u svátosti Pokání na čtvrtou adventní neděli. To je dobře. Nějak nám ubylo na Půlnoční folklorních;-) návštěvníků a přibylo opravdových účastníků. Na Hod Boží Vánoční 25. 12. 2022 jsou bohoslužby dvě. Tradičně při ranní čteme evangelium podle Lukáše 2, 15 - 20. Farář Martin pozval děti dopředu před stůl Páně, aby samy povyprávěly Vánoční zvěst. Bohoslužby byly hudebně bohaté. Naše varhanice Niky nacvičila zpěv se sborečkem, doplnila muzikanty kytarou, houslemi a trubkou. Krásná Vánoční muzika. Po bohoslužbách při posezení na faře na kávě a čaji byly pro děti připravené dárky, které si rozbalily. Radost pro všechny. Na Hod Boží Vánoční 25. 12. 2022 jsou u nás vždy také večerní bohoslužby, kdy čteme evangelium podle Jana 1, 1-18. Kázání se ujal bratr Dominik Dostál. Děkujeme za milou službu a zvěstování z Ducha svatého! Srdce Vánoc potom uzavřela bohoslužba na svátek prvomučedníka Štěpána 26. 12. 2022 po níž následovalo hojně navštívené Štěpánské setkání v sále na faře. Bohu díky, že i přes všechny nástrahy počasí a chřipky, jsme mohli prožít požehnané svátky Narození našeho Pána. Martin Kopecký, farář
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus