WebArchiv - archiv českého webu

159. výročí narození TGM v parlamentu

Naše církev si ve čtvrtek 5. března 2009 připomněla ve Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 159. výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Akci moderoval ThDr. Jiří Vaníček, projevů k zahájení se zhostili bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, předseda ČSSD ing. Jiří Paroubek, dále biskup pražský ThDr. David Tonzar, Th. D. a poslanec RSDr. Jindřich Valouch. Zazněly také dvě přednášky v podání prof. PhDr. Jana Sokola, proděkana FHS UK, a ThDr. Jana B. Láška, děkana HTF UK. Na setkání vystoupilo klarinetové těleso Klartet, mj. s Masarykovou oblíbenou písní "Ach synku, synku". V následné diskusi zaznělo např. desatero výroků TGM, přednesené prof. ThDr. Zdeňkem Sázavou. Tato akce, pořádaná Kulturní radou naší církve, se uskutečnila za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR, Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR a Bohemia Asociace detektivních a ochranných služeb. Záštitu nad tímto setkáním převzal předseda ČSSD Jiří Paroubek a patronaci poslanec Jindřich Valouch. (Za poskytnutí fotografií děkujeme fotografovi Františku Weissovi.)
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus