WebArchiv - archiv českého webu

Setkání se vzpomínkou na Jana Žižku z Trocnova

V pátek 9. října 2009 se v Liberci konalo setkání, kde jsme si připomněli 585. výročí úmrtí husitského vojevůdce Jana Žižky. Vzpomínka se konala v nově otevřené kapli v objektu kasáren Jana Žižky z Trocnova. Setkání zahájil organizátor Stanislav Kubín, dále promluvil bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta. Dr. Milan Svoboda z Technické univerzity v Liberci promítal bohatý obrazový materiál ke svému příspěvku "Všechny Žižkovy tváře"; Alfred Strejček pak přednesl pásmo s názvem "Žižka velebený i proklínaný". Za hostitelskou stranu, tedy za Armádu ČR, se ujal slova pplk. Jiří Mitbauer. Krátkého slova na závěr se zhostil ředitel úřadu ústřední rady ThDr. Jiří Vaníček. Akci pořádala Kulturní rada naší církve s laskavou podporou Ministerstva kultury ČR.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus