WebArchiv - archiv českého webu

Chrám apoątola Pavla (Červený kostel)

Fotografie interiéru i exteriéru chrámu apoątola Pavla. Chrám apoątola Pavla a jeho historie: Autor: Julius Zeissig, Spoluautor: Franz Visintini, Stavitel: Alwin Köhler & Co. Výstavba chrámu proběhla v letech 1902 – 1906. Sloh stavby je neorománský s secesními prvky.Stavbu kostela iniciovali ústečtí evangelíci pocházející předevąím z řad místních průmyslnických rodin, které se přistěhovaly do Ústí v průběhu 19. století z Německa. Najali na stavbu lipského architekta J. Zeissiga, který měl v tu dobu za sebou uľ řadu podobných zakázek. Kostel vyniká nejen cihlově červenou fasádou, ale předevąím pouľitím progresivní stavební technologie. Pro překlenutí 12,4 metrů ąiroké lodi vyuľil architekt tehdejąí technickou novinku - nosníky systému Visintini, pojmenovaném po jeho vynálezci, vídeňském inľenýru Franzi Visintinim. Jde o prefabrikovanou ľelezobetonovou příhradovou konstrukci, částečně předepjatou, překvapivě subtilní, která byla s úspěchem aplikována na stavby ľelezničních mostů po celé Evropě. V Ústí nad Labem vąak byla poprvé uľita pro nosník klenby. (Zdroj: http://usti-aussig.net/stavby/karta/nazev/57-chram-apostola-pavla)
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus