WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba u hrobu prezidenta Edvarda Beneše

V Sezimově Ústí dne 3. 9. 2009

Vážení účastníci tohoto shromáždění, chvíli modlitby uvedu slovy Žalmu 146.:
„Hospodin utištěným dopomáhá k právu … sehnuté napřimuje … miluje spravedlivé“ (Ž 146,7-8).

 

         Věčný Bože, v těchto místech, kde před staletími kázal mistr Jan Hus, se ztišujeme a obracíme k tobě svou mysl. Chceme ti vyjádřit vděčnost za svou zemi a poděkovat ti za všechny, kteří přispěli k utváření a rozvíjení i obraně našeho novodobého státu. Dnes myslíme na druhého prezidenta Edvarda Beneše. Děkujeme za jeho úsilí o spravedlnost a za prosazování hodnot demokracie a lidskosti. Uvědomujeme si, že nesl se svým národem nesmírně těžké okamžiky a opakovaně musel čelit zvůli mocných, kteří své záměry prosazovali násilím. Prosíme tě za svou vlast, za mír mezi národy, za snášenlivost a spolupráci mezi lidmi. Dej, abychom pro každodenní složitosti a trápení nezapomínali na dar a hodnotu svobody, ve které dnes můžeme žít. Dávej nám stálou naději, ať usilujeme o to, co je dobré a spravedlivé. Neboť ty jsi Bohem, který utištěným a zdeptaným dopomáhá k právu, sehnuté a pokořené napřimuje a miluje spravedlivé. Tobě patří čest a věčná moc (1 Tm 3,16). Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 22.09.2009 01:16 zobrazeno: 3460x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus