WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na teologické konferenci - září 2009

„Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.“ (Ř 12,4)

Bože, děkujeme ti, že jsi nás povolal do Kristovy církve a že nás vybavuješ Duchem a jeho dary. Děkujeme ti, že nás vedeš ke službě druhým příkladem svého Syna, který přišel, ne aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mt 20,28). 
Modlíme se za Církev československou husitskou, v níž jsme byli povoláni do služby jako duchovní – jáhni a kněží. Modlíme se za sebe navzájem. Prosíme za ty, kteří jsou v prvních letech služby. Dej, aby ve svém nadšení z víry dokázali vytrvat a nenechali se odradit překážkami a malými začátky.
Modlíme se za ty, kteří konají službu delší dobu, aby neupadli do pohodlnosti a šedi, ale stále byli osvěžováni a obnovováni z pramene evangelia.
Prosíme za všechny bratry a sestry, kteří prožívají duchovní nebo osobní krize, aby tvým Duchem byli podpořeni, potěšeni a povzbuzeni. 
Prosíme tě za náboženské obce, za vikariáty, za diecéze i za celek husitské církve i za celý věřící lid, abychom hledali to, co slouží jednotě a růstu Kristova těla.
Prosíme tě, náš nebeský Otče, spoj nás v jedno svým Duchem, když se k tobě modlíme modlitbou Ježíšovou:
Otče náš…Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 22.09.2009 01:21 zobrazeno: 3298x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus