WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s poděkováním za Sbor kněze Ambrože

„Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budeme sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu.“ Žalm 65,5

Věčný a milosrdný Bože,

 

děkujeme ti za tento Sbor kněze Ambrože v Hradci Králové, který byl zbudován a otevřen před 80 lety.

 

Byl vytvořený architektem jako loď, aby nám připomínal, že tvá církev je lodí směřující k břehům věčného života, k přístavu Božího království v plnosti a dokonalosti.

 

Děkujeme ti za architekty, stavitele, umělce a mnohé pracovníky, kteří své schopnosti a úsilí vložili do staveb sborů naší církve.

 

Děkujeme ti za mnohé sestry a bratry, kteří přispívali k budování tohoto tvého chrámu konkrétními činy obětavosti a štědré podpory.

 

Děkujeme ti, že je tento sbor místem, kde je po desetiletí kázáno tvé slovo, které přináší světlo (Ž 119,130) a pravdu (Ž 119,160). Je místem, kde je tvůj lid obdarováván z Kristova stolu chlebem života a nápojem spásy.

 

Děkujeme ti, že je také prostorem pro umění.

 

Dej nám schopnost vyjadřovat svoji víru v Krista slovy, uměním i jednáním, aby druzí byli osloveni a nacházeli cestu do tvé blízkosti.

 

Prosíme tě, ať tento sbor je i nadále místem víry, lásky a naděje.

 

Ať víra v tebe nás nese a podpírá v čase starostí.

 

Ať tvá láska poznávaná v Kristu je pro nás příkladem a silou, když se mezi námi a kolem nás projevuje lidské nedorozumění a nepřátelství.

 

Ať naděje přemáhá naši malomyslnost a otvírá nám zrak pro nové.

 

Tobě, jenž jsi stvořil svět (Gn 1,1) a stále tvoříš nové (Zj 21,5), patří chvála po všechny věky. Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 22.09.2009 01:22 zobrazeno: 3351x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus