WebArchiv - archiv českého webu

Začínají studentské bohoslužby

Praha Ve středu 14. října od 18 h se koná zahajovací studentská bohoslužba v Husově sboru Církve československé husitské v Praze – Holešovicích (Farského 3). Bohoslužbu povedou bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta a bratr biskup ThDr. David Tonzar se spirituály Mgr. Danielem Majerem a Mgr. Janem Doškem. Srdečně jsou zváni studující Husitské teologické fakulty UK i církevní veřejnost. Bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta zaslal v této souvislosti do náboženských obcí pražské diecéze dopis:

                                       "Proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"

                                                                                                          Mt 9,38 

Vážené sestry a vážení bratři,

pozdravuji vás srdečně v čase, kdy v pražských náboženských obcích rozvíjíte své aktivity, kdy konáte různá pravidelná setkávání a organizujete příležitostné akce. Přeji vám pro vaše společenství blízkost Božího Ducha a pro vaši práci jeho posilu. Vaše svědectví evangelia Kristova se musí vyrovnávat s různými překážkami a lidskou lhostejností. Současně je stále dostatek těch, kteří naši službu evangeliem potřebují, očekávají a s vděčností přijímají jako posilu pro svůj každodenní život. Ať vás, duchovní i laiky, obdařuje Bůh tvořivostí i vytrvalostí ve vaší službě liturgické, učitelské, misijní a pastorační.  

Církev má věnovat zvláštní péči přípravě bohoslovců – budoucích duchovních. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, kde studují a připravují se naši budoucí duchovní, již zahájila nový akademický rok.

Naše církev převzala od univerzity do správy budovu v Praze na Žižkově v Roháčově ulici. Tuto budovu postavila, ale pak jí byla v době totality nespravedlivě odebrána. V této budově, která prochází obnovou, vzniká a utváří se nově Bohoslovecká kolej dr. Karla Farského pro bohoslovce naší církve. Bohosloveckou spirituální formaci zajišťují bratři spirituálové Mgr. Daniel Majer a Mgr. Jan Došek.V žižkovské budově se také soustřeďuje vzdělávací činnost Husova institutu teologických studií, jehož ředitelem je br. pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.

Naše záměry a usilování o získávání, přípravu a spirituální formaci nových kněží a církevních pracovníků potřebují podporu vašich modliteb. Ve středu 14. října od 18 hodin se bude konat zahajovací studentská bohoslužba v Husově sboru v Praze - Holešovicích. Oznamte ve svých náboženských obcích konání této studentské bohoslužby. Podpořte svou účastí i pravidelnými modlitbami činnost husitské teologické fakulty, církevního vzdělávacího institutu i nově se utvářející bohoslovecké koleje.

S přáním Kristova pokoje

                                                                                        ThDr. Tomáš Butta

                                                                                                  patriarcha

V Praze dne 2. 10. 2009Helena Bastlová publikováno: 05.10.2009 10:05 zobrazeno: 4662x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus