WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při výročí Husova sboru v Brně na Botanické - říjen 2009

„Tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.“ Žd 3,6

Bože, věčný, svatý a vyvýšený,

 

děkujeme ti za tento sbor, který byl postaven jako projev úcty vůči tobě z víry a lásky minulých generací.

 

Děkujeme ti za tento prostor, kde můžeme naslouchat tvému evangeliu, kde slyšíme tvé pozvání ke stolu, ze kterého sám Kristus rozděluje chléb života a podává nám kalich nové smlouvy.

 

Děkujeme ti za ticho, do kterého se zde můžeme vnořit. Tebe ztišením se sluší chválit, Bože (Ž 65,2).

 

Děkujeme ti za zpěv, zvuk varhan a hudebních nástrojů, které zde zaznívají ke tvé chvále.

 

Tvým domem jsme my (Žd 3,6), neboť chceš přebývat mezi námi ve společenství a v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán (Ř 5,5).

 

Prosíme o tvé požehnání pro ty, kteří sem přicházejí pravidelně nebo příležitostně.

 

Žehnej svému lidu, žehnej naší zemi a zůstávej s námi ve dnech svátečních i všedních. Amen.

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 09.10.2009 11:22 zobrazeno: 3341x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus