WebArchiv - archiv českého webu

Poselství biskupského sboru k jubilejnímu roku Církve československé husitské 2010

                                                                 Vyzbrojeni vírou, láskou a nadějí.

                                                                                                          1 Te 5,8

           

Sestry a bratři,

 

letošní první adventní nedělí - 29. listopadu - vstupujeme do liturgického roku, v němž si připomeneme 90 let od zrodu naší církve. Ve dvoutisícileté historii křesťanství je život naší církve kratičký. Z hlediska délky lidského života jde o dobu, během níž se v našich sborech vystřídaly tři až čtyři generace. Za tu dobu prošla naše země několika hlubokými společenskými, politickými, kulturními i duchovními změnami. Proměnami, a tudíž i zkouškami, prošlo i naše církevní společenství. Při pohledu zpět, avšak i vpřed, s vědomím své odpovědnosti vůči Pánu světa a Církve, prohlašujeme: „O Církvi československé husitské věříme, že vznikla z Boží vůle a milosti, aby skrze ni do jedné, svaté a obecné církve Boží byli přivedeni mnozí, kteří by jinak zůstali ztraceni v nevíře a beznaději a aby usilovala o Boží církev bez poskvrny a vrásky“ (Základy víry, ot. 42). V této víře vyhlašujeme rok 2010 jako „Jubilejní rok Církve československé husitské 2010“. V něm prosíme Hospodina, aby nám prominul naše provinění. Děkujeme mu a oslavujeme ho, že nás provází svou milostí. Prosíme ho, aby nás nadále vyzbrojoval vírou, láskou a nadějí (1 Te 5,8). Uvedené biblické slovo nechť nás provází při všech jubilejních shromážděních.

Věříme, že patříme do téhož proudu milosti a spásy jako zakladatelská generace. Děkujeme Bohu a Pánu církve za jejich odvahu, s níž vykročili do nové kapitoly v dějinách spásy v touze po čistém Evangeliu a krásné církvi. Na jejím počátku zněla vánoční bohoslužba v národním jazyce, na niž vzpomeneme v nadcházejícím adventu. Rozhodnutí o nové cestě, které padlo 8. ledna 1920, si v mikulášském chrámu na Starém Městě pražském, kde byl zrod církve veřejně vyhlášen, připomeneme jubilejní slavnostní bohoslužbou. Všechny bohoslužby nadcházejícího církevního roku svými biblickými čteními i modlitbami vycházejí z Českého misálu zakladatelské generace. Provedou nás duchovní cestou, jíž se zakladatelé ubírali. Jejich činnému uchopení Evangelia v nově vznikajících náboženských obcích a stavbě sborů toužíme dnes lépe porozumět a následovat je. V tom nás během roku budou posilovat bohoslužby a různá shromáždění, k nimž se připravuje celá církev i jednotlivé náboženské obce.

Děkujeme za život a dílo těch, kteří naplňovali naše sbory v období první republiky a v létech válečných a zůstali církvi věrni i v době totality a protináboženského tlaku. Vzdáváme díky Bohu, že naši církev, jejíž členové nebyli vždy věrni Evangeliu, milostivě ochraňoval. Duch Kristův nás stále podněcuje k obnově naší lásky k Bohu, sestrám a bratřím v církvi i k soucitu se slabými, chudými a trpícími. Vede nás ke spolupráci se společenstvím sesterských církví i k soudržnosti v národě. Vyprošujeme od Boha a Krista vylití nové milosti, radosti a pokoje na naši církev i na naše rodiny a celou zem.

Věříme, že v nadcházejícím čase, předznamenaném mnohými nadějemi, ale i složitými otázkami společenskými a těžkostmi hospodářskými, nás nebeský Otec bude provázet svým vedením a ochranou. Věříme, že i v našem společenství bude povolávat a posilovat věrné služebníky, kteří budou svědky evangelia v tomto čase. K tomu nám dopomáhej Bůh Otec, Syn i Duch svatý.

 

Listopad LP 2009

 

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha

ThDr. Jan Hradil, Th.D., slovenský biskup

Štěpán Klásek, královéhradecký biskup

Mgr. Michael Moc, plzeňský biskup

ThDr. Petr Šandera, brněnský biskup

Mgr. Jana Šilerová, olomoucká biskupka

Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., pražský biskupHelena Bastlová publikováno: 25.11.2009 02:20 zobrazeno: 4002x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus