WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy ze světa ekumeny

Po delší odmlce jsou opět dostupné přehledy zpráv o dění ve světové ekumeně z pera našich slovenských bratří a sester.

Preklad Biblie pomohol zjednotiť cirkev na Filipínach

Baguio, Filipíny, 4.12.2009 - ENI 
Už dva roky máme na Slovensku ekumenický preklad Svätého Písma - Biblie. Práce na preklade sa skončili po takmer 20 rokoch a pre všetky cirkvi to bola dobrá správa. Avšak na Filipínach existuje takýto preklad už sto rokov. 2. decembra sa v meste Baguio /bagvio/ konali oslavy stého výročia prekladu Biblie do jazyka ilokano. "Schádzame sa tu a oslavujeme spolu tento Boží dar prekladu, prostredníctvom ktorého ožilo Jeho slovo medzi nami", povedal pri tejto príležitosti Nathanael Lazaro, prezident Filipínskej biblickej spoločnosti. Takýto ekumenický preklad totiž veľmi napomohol rozvíjaniu spolupráce medzi protestantmi, evanjelikálmi aj rímskymi katolíkmi. Jazyk ilokano je pritom jeden zo siedmych hlavných jazykov súostrovia. Celkove sa na Filipínach používa viac ako 80 jazykov a dialektov.
 
Vatikán vetoval konanie anglikánskej ordinácie v katolíckom chráme  

Melbourne, 2.12.2009 - ENI 
Vatikán zrušil ordináciu anglikánskych kňazov, ktorá sa mala konať v rímsko-katolíckom kostole svätého Kiliána. Sedem kandidátov bolo nakoniec ordinovaných v protestantskom chráme. Kostol sv. Kiliána dal anglikánom k dispozícii biskup sandhurtskej
/sendhartskej/ diecézy Joseph Grech /džouzef Greč/ po tom, čo anglikánska katedrála musela byť z bezpečnostných dôvodov uzavretá. Vatikán však odmietol ordinovanie žien v katolíckom chráme.  


Moskva sa po 20 rokoch rozhodla rozvinúť vzájomné vzťahy so Svätou stolicou 

Moskva, 4.12.2009 - ENI 
Ruská federácia bude rozvíjať so Svätou stolicou vo Vatikáne plné diplomatické vzťahy. Na oficiálnej webovej stránke Kremľa to dekrétom oznámil ruský prezident Dimitrij Medvedev po stretnutí s pápežom Benediktom XVI. Ruské ministerstvo zahraničných vecí by malo viesť rokovania, ktorých cieľom bude vytvorenie ruskej ambasády vo Vatikáne a apoštolskej nunciatúry v Rusku. Diplomatických reprezentantov si oba subjekty vymieňali už od roku 1991, ale úplné diplomatické vzťahy oznámili až teraz.
 


Švajčiarsky zákaz minaretov vyvolal početné reakcie medzi európskymi kresťanskými cirkvami a organizáciami 

Ženeva/Viedeň/Bern/Oslo, 30.11.-3.12.2009 - ENI/CPCE 
Švajčiari sa v novembrovom referende vyslovili za ústavný zákaz stavania ďalších minaretov. Náboženskí predstavitelia vo Švajčiarsku aj v zahraničí teraz varujú, že výsledok referenda podkopáva sociálnu harmóniu v krajine. Svetový luteránsky zväz ľutuje, že sa otázka vôbec dostala až do referenda. Podľa generálneho tajomníka Zväzu ide o záujem určitých spoločenských a politických subjektov.
 
 

Michael Buenker, hlavný predstaviteľ  Spoločenstva protestantských cirkví v Európe, zase apeloval na kresťanov, aby sa snažili o plnú spoločenskú participáciu islamu. Náboženskú pluralitu v krajine musia podľa neho vyjadrovať aj verejné miesta v krajine, pretože náboženstvo nemôže byť zatláčané do sféry súkromia. O potrebe spolupráce s moslimami hovorí aj Charta Oecumenica, ktorú európske cirkvi podpísali v roku 2001.  
 

Výsledok švajčiarskeho referenda rozprúdil diskusiu aj v Nórsku. Väčšina náboženských predstaviteľov tento krok odsúdila. Vyskytli sa však aj opačné hlasy. Podľa kresťanskej organizácie Nórska misia na Blízkom východe, toto rozhodnutie pomôže moslimom v Európe pochopiť situáciu kresťanov na Blízkom východe a v Afrike. Takéto stanovisko prudko odmietol Olav Fykse Tveit, ktorý v januári prevezme úrad hlavného predstaviteľa Svetovej rady cirkví. 
 


Kanadská vláda zastavila financovanie zahraničných projektov cirkevnej organizácie zaoberajúcej sa ľudskými právami  
Kanada, 2.12.2009 – Ecumenism in Canada 
Kanadská vláda sa rozhodla zastaviť financovanie kanadskej ekumenickej iniciatívy pre spravodlivosť KAIROS. To môže mať devastujúci dopad na zahraničných partnerov organizácie aj na tisíce marginalizovaných ľudí v miestnych komunitách, ktoré KAIROS podporoval. KAIROS je ekumenická mimovládna organizácia. Zastupuje 7 najväčších kanadských denominácií v boji za sociálnu spravodlivosť a ľudské práva v Afrike, Latinskej Amerike, Ázii a na Blízkom Východe. Financovanie bolo pozastavené, pretože KAIROS už vraj nezodpovedá vládnym prioritám. Bližšie vysvetlenie organizácia nedostala. Predstavitelia KAIROSU vyjadrili svoje sklamanie nad takýmito škrtmi vo financovaní: Ani my ani milióny Kanaďanov, ktorých reprezentujú naše členské cirkvi, nechápu prečo

k tomu došlo. 
 

Zasadanie Parlamentu svetových náboženstiev v Melbourne

Melbourne, 4.12.2009 - PWR/SCU 
Od 3.-9. decembra sa v austrálskom Melbourne stretne viac ako 8000 ľudí z celého sveta. Laici aj náboženskí predstavitelia, zástupcovia občianskej, akademickej aj politickej sféry sa tak stretnú na zasadaní Parlamentu svetových náboženstiev. Parlament je platformou, na ktorej zástupcovia svetových náboženstiev a náboženských spoločností diskutujú o otázkach mieru, rozdielnosti a udržateľnosti. Cieľom je medzináboženské porozumenie a spolupráca. Po prvý krát zasadal v roku 1893 v Chicagu. Tento rok sa parlament zaoberal najmä otázkami životného prostredia, mieru a prekonávania chudoby. Program bol bohatý - v tlačenej podobe mal 390 strán. Každý deň začínal "duchovnými pozorovaniami", teda časom pre vzájomné spoznávanie modlitieb a spirituality rôznych náboženstiev. Potom nasledovali podujatia pre príslušníkov jednotlivých náboženstiev a medzináboženské podujatia až do večera. Niektorí účastníci blogujúci na internete už v prvé dni hlásili aj protesty proti konaniu Parlamentu. Samotné stretnutie však prebiehalo pokojne.
 Spoločnosť sv. Mikuláša sa snaží o obnovenie mikulášskej tradície v anglicky hovoriacich krajinách
USA, 4.12.2009 - Religion and Ethics Newsweekly 
Ak neobnovíme tradíciu svätého Mikuláša, stratíme aj kresťanské Vianoce. Myslí si to Jim Rosenthal /
džim rozentál/, zakladateľ Spoločnosti sv. Mikuláša v Spojených štátoch amerických a Británii. Sviatok sv. Mikuláša má najmä v Európe dlhú tradíciu, ktorá sa viaže k historickej postave biskupa pôsobiaceho na území dnešného Turecka. Ten sa stal známym pre svoj život viery a s ním spojenú štedrosť. Vplyvom komercie sa však v Spojených štátoch amerických a Veľkej Británii sv. Mikuláš zmenil na Santa Klausa. Meno je vlastne len skratkou celého mena Svätý Mikuláš. Z jeho postavy sa vytratilo kresťanské pozadie.  


Problém so Santom podľa Rosenthala /rozentála/ však spočíva v tom, že nahradil Vianoce - Santa je tu namiesto jasličiek, namiesto Betlehema, namiesto scény narodenia. Samotný biskup Mikuláš by asi skôr padol na kolená pri pohľade na jasličky a oslavoval by toho, kto v nich prišiel na svet. Spoločnosť svätého Mikuláša, ktorej je Rosenthal /rozentál/ spoluzakladateľom, sa snaží o zvýšenie záujmu a vedomia o svätom Mikulášovi a jeho odkaze. Podobné spoločnosti existujú aj v Belgicku a Holandsku. Spoločnosť založená v roku 2000 nie je proti tradičným oslavám sviatkov ani darovaniu darčekov. Vyzýva ale k striedmosti pri nakupovaní darov a k uvedomeniu si kresťanských koreňov a významu vianočných sviatkov. Postava historického Mikuláša je podľa nej lepším príkladom štedrosti, ako sekularizovaný a komerčný Santa. Na Slovensku je sviatok sv. Mikuláša stále živý. Ale ani my sa nevyhneme otázke, kto vlastne Mikuláš bol a na aké Vianoce sa vlastne tešíme. Prajeme vám požehnané sviatky Kristovho narodenia! Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií ENI, CPCE, Ecumenism in Canada, PWR/SCU, Religion and Ethics Newsweekly vybrali a zostavili:

Marián Paľaga a Daniela HorínkováKateřina Děkanovská publikováno: 04.01.2010 12:04 zobrazeno: 2462x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus