WebArchiv - archiv českého webu

Česká ekumena konce roku 2009

Monitoring za posledních několik měsíců z českého prostředí Zprávy byly přejaty z Ekumenické rady církví.

            

                  

Praha 23. října 2009 (Křesťan Dnes). V Prahe sa stretli zástupcovia Ekumenických rád cirkví V4 a Rakúska


V Prahe v pondelok 19. a v utorok 20. 10. 2009 sa konalo stretnutie Ekumenických rád cirkví (ERC) V4 a Rakúska. Za ERC v SR sa zúčastnili generálny biskup ECAV a predseda ERC v SR Miloš Klátik, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi a podpredseda ERC v SR László Fazekas a generálny tajomník ERC Ladislav Krpala.
Stretnutie sa konalo z iniciatívy Ekumenickej rady cirkví v ČR v priestoroch novej zasadacej miestnosti Ekumenickej rady. Po úvodnom stíšení, ktorým poslúžil predseda ERC v ČR Pavel Černý, predstavila vedúca tajomníčka ERC Sandra Zálabová zúčastnené delegácie. Po jednotlivých powerpointových prezentáciách Ekumenických rád a po vzájomnej výmene skúseností v rámci postkomunistického priestoru, s ktorým súviseli aj hlavné témy stretnutia (napríklad čo nám priniesla sloboda a demokracia, dôležitosť misijnej a pastoračnej služby) sa stretnutie zaoberalo otázkami spojenými s problémami migrácie a migrantov (obchod s ľuďmi, zneužívanie detí a žien atď.), ako aj s úlohou cirkví pri integrácii týchto ľudí do majoritnej spoločnosti.
Večer bol vyhradený kultúre, v rámci ktorej si účastníci stretnutia mali možnosť vypočuť organový koncert v Kostole svätého Mikuláša.
Na druhý deň, po rannom stíšení, kde poslúžil generálny biskup ECAV a predseda ERC v SR Miloš Klátik, pokračovali účastníci v rokovaní.
Úspešnosť stretnutia potvrdil prísľub vedúcich jednotlivých delegácií, ktorí sa vyjadrili za pokračovanie stretnutí Ekumenických rád cirkví V4 a Rakúska.
www.krestandnes.cz
 

Praha 31. října 2009 (ERC). Na hoře Říp a v okolí se uskutečnila akce Modlitba za domov 2009


  

Foto z ekumenického setkání.
(www.modlitbazadomov.estranky.cz)


Další ročník ekumenického setkání Modlitba za domov se uskutečnil v den státního svátku 28. října na hoře Říp a v jejím okolí.
Křesťanské církve se tentokrát sešly nejen proto, aby se společně modlili, ale také, aby se zavázaly ke konkrétní pomoci při péči o zemi, která je jejich domovem. V průběhu pořadu, který přenášela Česká televize, vyzývali moderátoři Martina Kociánová a biskup Dušan Hejbal jednotlivé církve k navázání partnerské spolupráce s Místními akčními skupinami. To jsou skupiny lidí, neziskových organizací, obcí a dalších subjektů zasazující se ve svém regionu o rozvoj a péči o danou lokalitu.
Zástupce každé z církví získal losem přidělenou jednu z Místních akčních skupin, přislíbil duchovní záštitu, ale i praktickou spolupráci. Součástí Modlitby za domov byl také doprovodný program, při němž se na stáncích představily některé církevní organizace, které působí například v oblasti sociální, vzdělávací, charitativní nebo ekologické.
Pro děti byly připraveny hry a soutěže, na podiu se zpívalo, tančilo, hrálo se divadlo. V průběhu celého dne zavěšovali poutníci na "řípský" kříž balonky s připevněnými přímluvami a modlitbami, v závěru pořadu byly tyto přímluvy na baloncích vypuštěny k nebi.


Praha 3. listopadu 2009 (Křesťan Dnes). Rada Církve bratrské deleguje do Řídícího výboru ERC v ČR Daniela FajfraRada Církve bratrské (RCB) rozhodla o třech delegátech na 6. Valné shromáždění Ekumenické rady církví v České republice (ERC v ČR). Zastupovat ji budou 2 kazatelé a 1 nekazatel: kazatel Pavel Černý, kazatel Daniel Fajfr a tajemník Karel Fojtík, informují o tom internetové stránky www.cb.cz.
Do Řídícího výboru (ŘV) ERC v ČR na období 2010-2011 byl za CB delegován budoucí předseda RCB kazatel Ing. Daniel Fajfr, M.Th.
Ze členů ŘV ERC bude zvolen nový předseda ERC i dva místopředsedové ERC v ČR pro dvouleté období 2010/2011. 6. valné shromáždění ERC v ČR je naplánováno na 26. listopadu 2009.
Církev bratrská má v České republice celkem 70 sborů. Kromě sborů se shromáždění konají i v menších tzv. stanicích. Každá stanice je přidružena pod svůj mateřský sbor. Sbory jsou seskupeny do 11 seniorátů. Za pravidlo víry a života přijímá Církev bratrská Písmo Svaté - Bibli, informují o tom internetové stránky www.cb.cz.


Praha, Plzeň -  12. listopadu 2009 (Křesťan Dnes).V Praze a Plzni si připomenou oběti nehod


Světový den obětí dopravních nehod, který letos připadá na neděli 15. listopadu, připomenou v Praze a na Plzeňsku pietní akt, bohoslužba i beseda.Vzpomínku na oběti dopravních nehod zahájí v neděli 15. listopadu v 11, 30 hodin v Praze pietní akt u Památníku obětem dopravních nehod na 0.kilometru dálnice D1 na Chodově (za parkovištěm čerpací stanice Agip pod pěší lávkou přes dálnici z ulice Kloknerova). Na něj naváže veřejné setkání členů, klientů a spolupracovníků Českého sdružení obětí dopravních nehod v restauraci Červená cibule (Jihlavská 509, Praha 4) s možností rozhovoru s odborníky i lidmi, kteří se s vážnou dopravní nehodou osobně setkali.

Dálniční kaple na D5
Tutéž neděli od 15 hodin proběhne u dálniční kaple na odpočívadle dálnice D5 (na obchvatu Plzně poblíž Šlovic u 83. km ve směru na Prahu) už druhá ekumenická bohoslužba Na památku obětí dopravních nehod.

Plzeň
V pondělí 16. listopadu od 19 hodin zakončí připomínku Světového dne obětí dopravních nehod veřejná rozprava v Kavárně a čajovně Kačaba (Prokopova 17, Plzeň) s názvem „Jak se můžeme vyrovnat s vinou (nejen) po dopravních nehodách?“. O své pohledy se podělí viník, poškozený, právník a duchovní.
Akce pořádají a širokou veřejnost na ně zvou České sdružení obětí dopravních nehod, Psychosociální intervenční tým, Centrum SOS Archa Diakonie ČCE - středisko v Plzni a Terénní krizová služba Diecézní charity Plzeň ve spolupráci s místními duchovními. Chtějí tak připomenout památku obětí, zvýšit vnímavost veřejnosti k dopadům nehod a podpořit vzájemnou pomoc při jejich zvládání.
Podle informací Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR v loňském roce na českých silnicích zemřelo 992 lidí, do letošního srpna to bylo 531 lidí. Světová zdravotnická organizace, která Světový den obětí dopravních nehod vyhlašuje, uvádí, že v důsledku dopravních nehod umírá ročně 1,2 milionů osob a dalších 50 milionů je zraněno – což je totéž, jako počet obyvatel 5 největších světových velkoměst.V pátek 4. prosince 2009 proběhne v Praze 12. studijní den Ekumenické rady církví (ERC) s názvem „Ekumenismus v ČR a jeho budoucnost“, informují internetové stránky ERC www.ekumenickarada.cz.
V posluchárně S1 v budově Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Černé ulici 9 promluví tři přednášející. V dopoledním bloku, který začíná v 9:00 hod., zazní přednáška prof. Pavla Filipiho o výzvách a úskalích ekumenismu v České republice, od 10:45 hod. pak Mgr. Martin Vaňáč vystoupí s tématem „Římskokatolická církev a ekumenismus“. Odpolední blok v 13:00 hod. zahájí německý host, prof. Franz Segberg, s přednáškou na téma „Ekumenismus a globalizace“.
Zájemci o účast na studijním dni se mohou do 1. prosince 2009 přihlásit u Mgr. Sandry Zálabové, a to prostřednictvím e-mailové adresy erc@ekumenickarada.cz.
Vítám připravovanou novelu zákona o církvích, kterou připravilo Ministerstvo kultury. Novela nejen zpřesňuje terminologii, ale také přichází s důležitým zlepšením dosavadní praxe evidence církevních právnických osob.
V minulosti byla tato otázka citlivým tématem a pro církve zůstávalo problémem evidovat různá účelová zařízení, jako např. nejrůznější diakonie a sociální aktivity, jinde, jakoby nebyly součástí života a práce dané církve. Po staletí je diakonická a charitativní služba integrální součástí života a služby církve. Vítáme tedy sjednocení evidence církví a jejich nástrojů - charitativních zařízení. Také sjednocení pravidel pro nezávislou evidenci zjednoduší administrativní agendu a pomůže vytvořit prostor pro tvořivé rozvíjení služeb církevních zařízení ve prospěch společnosti.
Pavel Černý, předseda ERC v ČRV pondělí 18. ledna 2010 proběhne v Praze a v dalších městech ČR již poněkolikáté „Noc otevřených kostelů“. O akci informovaly internetové stránky hlavního pořadatele, Ekumenické rady církví (ERC) www.ekumenickarada.cz.
„Noc otevřených kostelů“ probíhá tradičně vždy v první den „Týdne modliteb za jednotu křesťanů“. Jejím účelem je otevřít kostely, sbory, ale i synagogy v neobvyklém čase, aby si tak do nich mohli najít cestu i ti věřící, kterým je to jinak znemožněno např. pracovním vytížením. V kostelech budou probíhat ekumenické bohoslužby i řada dalších akcí duchovních, modlitebních, kulturních i evangelizačních.
Letos, na rozdíl od dřívějších ročníků, nebudou jednotlivé akce organizovány centrálně Ekumenickou radou církví, v jejiž organizaci nadále zůstává slavnostní ekumenická bohoslužba na úvod „Týdne modliteb za jednotu křesťanů“. ERC se obrátila na všechny duchovní a pracovníky církví s výzvou, aby v místě svého působiště sami připravili pro věřící program. Může jít o ekumenickou bohoslužbu, ekumenickou biblickou hodinu, modlitební nebo evangelizační setkání, koncert či jinou akci. Jednou z možností je uspořádání kurzu Alfa (www.kurzyalfa.cz), v rámci kterého se mohou účastníci seznámit se základními tématy křesťanství. O této a dalších možnostech je možné se informovat na stránkách ERC.
Všichni, kdo by se chtěli zúčastnit „Noci otevřených kostelů“, se mohou se svými dotazy obrátit přímo na ERC, a to prostřednictvím e-mailových adres erc@ekumenickarada.cz nebo info@ekumenickarada.cz. Přihlášku, kterou naleznete na stránkách Ekumenické rady církví, je možné zaslat do 7. prosince 2009 na adresu info@ekumenickarada.cz. Kontaktní osobou je Aleš Čejka. Zájemci obdrží k akci plakát od ERC, která také bude „Noci otevřených kostelů“ zajišťovat mediální podporu.V pondělí 7. prosince 2009 proběhne další Čtvrtletní modlitební setkání pražských křesťanů. Zpráva byla zveřejněna na internetové stránce Křesťanské misijní společnosti www.kmspraha.cz.
Čtvrtletní modlitební setkání pro všechny zájemce z řad pražských křesťanů se uskuteční od 18:30 hod v modlitebně Křesťanského společenství Praha v ulici Na Žertvách 23 nedaleko stanice metra B „Palmovka“. Záštitu nad akcí převzala Česká evangelikální aliance.
Tématy posledního čtvrtletního setkání roku 2009 budou modlitby za Prahu, za evangelizaci, ze jednotu, věci veřejné a další aktuální témata.
www.krestandnes.czV sobotu 20. novembra 2009 sa pri príležitosti 20. výročia pádu totalitného režimu v Česko-Slovensku uskutočnila v Ružomberku konferencia pod názvom CESTA K SLOBODE, ktorú usporiadala Evanjelická cirkev a. v. (ECAV) na Slovensku a Združenie evanjelických teológov (ZED) s Cirkevným zborom Ružomberok, VD a LOS.
Konfererencia, na ktorej si ECAV na Slovensku pripomenula túto významnú udalosť aj v živote našej cirkvi, sa konala pod biblickým mottom: „Takto vraví Hospodin: v príhodnom čase som ťa vyslyšal, v deň spásy som ti pomohol.“ (Iz 49, 8a) Začala sa službami Božími v Evajnelickom a. v. chráme Božom v Ružomberku, kde prítomných privítal domáci farár David Bázlik. Úvodnou liturgiou poslúžili D. Bázlik, I. Bázliková, J. Matys a sestra seniorka K. Hudáková.
Slávnostným kazateľom bol Miloš Rejchrt, farár Českobratskej cirkvi evanjelickej v ČR (ČCE), niekdajší disident a hovorca Charty 77. V úvode ocenil dobrú spoluprácu ČCE v ČR a ECAV na Slovensku, ktorá sa prejavuje aj vzájomnou zastupiteľnosťou kazateľov: napr. na konferencii na rovnakú tému, ktorá sa nedávno konala v Prahe, bol slávnostným kazateľom generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.
Miloš Rejchrt vyjadril radosť, že v dnešnej dobe už nemusí slúžiť v kotolni, že nemusíme žiadať o štátny súhlas k voľbám do cirkevných úradov ani ponížene ďakovať vládnucim orgánom. Za to naša najhlbšia vďaka patrí Hospodinovi – On nás podobne ako izraelský ľud vyviedol z otroctva a Jemu ďakujeme zástupne aj za tých, ktorí na vďačnosť zabúdajú. Skonštatoval podobnosť medzi izraelským ľudom a nami, lebo aj my občas banujeme za minulosťou a chceli by sme sa vrátiť späť; no aj otroctvo v Egypte bolo rafinované – podobne ako u nás. Keď sa niekto ozval proti útlaku, mnohí mu dokonca vyčítali, že ich tým ohrozuje, že dáva faraónovi do rúk meč… “Ten, kto spolupracoval so Štátnou bezpečnosťou, ten cirkev nezchraňoval, ten jej škodil,” povedal ďalej M. Rejchrt a zdôraznil: “Cirkev netreba zachraňovať, ona je zachránená. Jej záchranu máme s dôverou prenechať jej Pánovi. Nepotrebujeme ani žiadneho vodcu typu Mojžiša – naším vodcom je Kristus.”Z 11 kandidátů byl v prvním kole nadpoloviční většinou hlasů zvolen Předsedou ERC Mgr. Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické (ČCE).
V dalších kolech byli postupně dovoleni také 1. místopředseda ERC - Ing. Daniel Fajfr, MTh - od ledna 2010 současně i nový předseda Rady Církve bratrské a ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, který se do Předsednictva ERC vrací po dvouleté přestávce.
Za volbu nového Předsednictva ERC děkujeme všem delegátům 6. Valného shromáždění a čerstvě zvoleným bratřím přejeme v jejich práci pro Ekumenickou radu církví v ČR moudrost, rozvahu, radost, zdraví a Boží požehnání a děkujeme, že na sebe tento závazek pro příští dva roky převzali!

 
 
 
 
 
 Kateřina Děkanovská publikováno: 14.01.2010 10:22 zobrazeno: 2803x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus