WebArchiv - archiv českého webu

První ekumenické události roku

Monitoring české Ekumenické rady církví o dění v ekumeně v počátkem roku 2010

Ekumenický monitoring 1. týden (4. - 10. ledna 2010)
Z DOMOVA
             4. ledna 2010,  www.ekumenickarada.cz, Autor: Tisková zpráva Rady CB, Praha 31.12.2010
Založení tří nových sborů Církve bratrské k 1. 1. 2010
Rada Církve bratrské sděluje, že k 1. lednu 2010 vznikají tři nové Sbory Církve bratrské.                                             V Ostravě vzniká druhý sbor osamostatněním dosavadní kazatelské stanice v Ostravě – Porubě. Během posledních let práce této stanice ostravského sboru začalo fungovat staršovstvo, v jehož čele slouží na Konferenci 2009 ordinovaný kazatel Petr Polách. Sbor prokázal schopnost samostatné duchovní služby a vytvořil také ekonomické předpoklady pro své samostatné fungování.
Druhým novým sborem je společenství v Říčanech, dosavadní kazatelské stanice Sboru CB v Praze 2 – Vinohradech. V tomto sboru již v uplynulých deseti letech probíhala intenzivní misijní práce, která si získala přízeň v městské komunitě. V posledních letech vedl tuto rozvíjející se práci kazatel Daniel Kvasnička. V současné době se podařilo splnit podmínky pro existenci nového sboru a vinohradský sbor propustil společenství v Říčanech do samostatné duchovní služby.
Třetím sborem je nově se formující korejské společenství v Praze. Jeho iniciátorem a kazatelem je Moonkey Choi, který byl vyslán sesterskou církví z Jižní Koreje, aby sloužil Korejcům žijícím v Praze a v okolí. Je potěšitelné, že korejské společenství nechce v cizí kultuře působit jako naprosto nový útvar, ale chce spolupracovat společně se stávající českou církví.
Novým sborům přejeme dobrý začátek samostatné služby, další růst k naplnění misijního poslání Kristovy církve a přínos pro společnost, ve které žijí a působí.
             4. ledna 2010,  www.tisk.cirkev.cz, Autor: Richard Vocel
Ekumenická bohoslužba u sv. Tomáše v Praze
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se v pondělí 18.1. v 18.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Praze 1 bude konat ekumenická bohoslužba.
Praha: Týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne ve dnech 18.-25.1. V den památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, 18.1., povede kardinál Miloslav Vlk od 18.00 hodin ekumenickou bohoslužbu v kostele sv. Tomáše v Praze 1 na Malé Straně.
Jako kazatel vystoupí synodní senior Českobratrské církve evangelické (ČCE) a nově zvolený předseda Ekumenické rady církví (ERC) Mgr. Joel Ruml.
             5. ledna 2010,  www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková
Přiblížila se za poslední léta jednota křesťanských církví? 
Dne 13.1.2010 od 10 hod. se v Praze koná kulatý stůl věnovaný ekumenickému dialogu, který pořádá Tiskové středisko ČBK pro novináře a ostatní zájemce o dané téma. Jako hosté se svými příspěvky vystoupí František Radkovský, plzeňský biskup a delegát ČBK pro ekumenismus, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické (ČCE) a předseda Ekumenické rady církví (ERC), a Tomáš Halík, profesor Univerzity Karlovy, prezident České Křesťanské akademie a rektor univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora.
Praha: V lednu se křesťané na celém světě účastní společných setkání a modliteb v rámci Aliančního týdne modliteb ve dnech 10.-17.1.2010, na který navazuje Týden modliteb za jednotu křesťanů ve dnech 18.-25.1.2010. Tématem Aliančního týdne modliteb je citát ze Skutků apoštolů 1,8 "A budete mi svědky", tématem Týdne modliteb za jednotu křesťanů je verš z Lukášova evangelia 24,48 "Vy jste toho svědky."
Přiblížila se za poslední léta jednota křesťanských církví? K jakým významným krokům došlo v této oblasti během pontifikátu Benedikta XVI.? Jaký je vývoj ekumenického dialogu po II. vatikánském koncilu (zakončen v roce 1965) u nás? Nad těmito tématy – a nejen nad nimi – se budou zamýšlet hosté kulatého stolu.
Loni v září navštívil naši republiku papež Benedikt XVI. a při setkání se zástupci církví sdružených v ERC v prostorách Pražského arcibiskupství mimo jiné připomněl, že "Svatý stolec s potěšením v roce 1999 hostil mezinárodní sympozium o Janu Husovi, aby usnadnil debatu o složitých a neklidných náboženských dějinách v této zemi a obecněji v Evropě." A ujistil přítomné o modlitbě za to, "aby podobné ekumenické iniciativy přinesly plody nejen ve snaze o jednotu křesťanů, ale i k prospěchu celé evropské společnosti." V souvislosti s křesťanským dědictvím Evropy uvedl: "…křesťané čerpají z příkladů takových postav, jako jsou svatý Vojtěch a svatá Anežka Česká. Jejich odhodlání šířit evangelium bylo podloženo přesvědčením, že křesťané by se neměli krčit ze strachu před světem, ale spíše se odvážně podělit o poklady pravdy, které jim byly svěřeny. Podobně i dnes musí mít křesťané odvahu otevřít se přítomné realitě, ocenit vše, co je ve společnosti dobré, a povzbuzovat muže i ženy k zásadnímu obrácení, které vyplývá ze setkání s Kristem a ústí do nového života v milosti."
Alianční týden modliteb je celonárodní mezidenominační modlitební iniciativa Evangelikální aliance. Pořádá se již od roku 1856, tehdy zejména v USA a Velké Británii (více na www.ea.cz).
Počátky Týdne modliteb za jednotu křesťanů spadají asi do roku 1740, kdy se ve Skotsku objevují stoupenci letničního hnutí napojení na Severní Ameriku; jejich obnovné snahy zahrnovaly modlitby za všechny církve a spolu se všemi církvemi. V roce 1867 zdůrazňuje První Lambethská konference biskupů anglikánské církve v preambuli svého prohlášení význam modlitby za jednotu a papež Lev XIII. roku 1894 podporuje zavedení Oktávu modliteb za jednotu. V "Dekretu o ekumenismu" (rok 1964), vydaném během Druhého vatikánského koncilu, se zdůrazňuje, že modlitba je duší ekumenického hnutí, a vyslovuje se pro slavení Týdne modliteb. V roce 1965 začínají Komise pro víru a řád Světové rady církví a Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů (od roku 1989 Papežská rada pro jednotu křesťanů) s oficiální přípravou textu pro Týden modliteb. Od roku 1968 se "Modlitba za křesťanskou jednotu" slaví na základě textů připravených v této spolupráci.
Místo konání: Zasedací místnost České biskupské konference v Praze 6, Thákurova 3, druhé patro.
             5. ledna 2010,  www.krestandnes.cz Autor: Kamil Sedláček
V Praze, Plzni a Voticích proběhne další ročník Noci otevřených kostelů
V pondělí 18. ledna 2010 proběhne v Praze, Plzni a Voticích další ročník Noci otevřených kostelů, sborů a synagog, pořádaný pod záštitou Ekumenické rady církví v České republice (ERC). Informace byla zveřejněna na internetových stránkách ERC www.ekumenickarada.cz.
Noc otevřených kostelů si klade za úkol umožnit věřícím i lidem mimo církev navštívit svůj kostel, sbor či synagogu v neobvyklém čase a zúčastnit se zde ekumenické bohoslužby či jiné modlitební, evangelizační nebo kulturní akce. Noc otevřených kostelů tradičně připadá na první den Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Letošní ročník je zajímavý tím, že na jednotlivých místech budou akce probíhat samostatně, na rozdíl od předchozích let, kdy byly všechny aktivity řízeny centrálně z Ekumenické rady církví.
Letos bude Noc otevřených kostelů probíhat v Praze, Plzni a ve Voticích. V Praze se od 18:00 hod uskuteční úvodní Ekumenická bohoslužba k týdnu modliteb za jednotu křesťanů v kostele Sv. Tomáše v Josefské ulici 8 na Praze 1. Kázání přednese předseda ERC Joel Ruml. Další aktivity pořádá Církev československá husitská v chrámu Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, v Ječné ulici 19 spojí své síly Evangelická církev metodistická a katolická komunita Chemin Neuf. Na Praze 2 mohou zájemci zajít také do katedrály Sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici u Karlova náměstí. Na Praze 6 pořádá Církev československá husitská v ulici Na Petynce 47a od 20:00 hod. projekci a diskuzi k filmu P. Pasoliniho „Evangelium sv. Matouše“, navštívit lze i sbor Českobratrské církve evangelické v ulici Dr. Zikmunda Wintera 15/746.
Mimo Prahu lze zajít v Plzni do sboru Evangelické církve metodistické na Bolevecké návsi 2016/2, kde bude od 18:00 hod do 23:00 hod. připraven program včetně koncertu, a pestrý program je plánován i ve Voticích ve sboru Církve československé husitské na Husově ulici 287.
 
             6. ledna 2010,  www.krestandnes.cz Autor: Lukáš Pokorný
V noci z pátku na sobotu proběhne v Praze Modlitebně-uctívací noční stráž pro mládež
V noci z pátku 8. ledna 2010 na sobotu 9. ledna 2010 proběhne Modlitebně-uctívací noční stráž pro mládež, informují o tom internetové stránky www.ihopp.org/cz.
Akce začne v pátek ve 21:00 hod. a skončí v sobotu v 6:00 hod. Místem konání je Vysočanská Life Center, Sokolovská 314, Praha 9. Pořadatelem je Nadace mezinárodního domu modliteb v Praze.
Nadace mezinárodního domu modliteb v Praze pořádá pravidelné modlitební stráže s různými tématy již několik let. Páteční stráž je zaměřena především na mladé lidi do 26 let. Cílem akce je oslovit mladou generaci a povzbudit ji k intimnějšímu vztahu k Pánu a strávit společný čas v Boží přítomnosti, uctívání, přímluvných modlitbách a nad Božím Slovem.
Součástí programu budou kázání, večeře Páně, bloky chval, přímluvné modlitby a modlitby za potřeby účastníků. Mezi kazateli a řečníky vystoupí Martin Kouklík, Miloš Kačírek, Alena Krausová a Martina Vršková. Chvály povedou Miroslav Šedivý, Markéta Lišková a Martin Kouklík. Součástí bude kreativní způsob chvály tancem a výtvarnými prostředky. Během stráže proběhne anketa zaměřená na vztahy mezi generacemi.
             6. ledna 2010,  www.krestandnes.cz
6 misijních organizací v ČR připravuje Misijní víkend 2010
Již podruhé se letos 6. února v Praze a 6. března v Českém Těšíně bude konat Misijní víkend - společná iniciativa 6 misijních organizací působících v ČR, která chce vytvořit prostor pro křesťany a sbory se zájmem o misii, kde mohou získat informace, radu, povzbuzení i inspiraci, aby se zapojili do celosvětové misie.
Letošní druhý ročník má téma “Převezmi štafetu Moravských bratří”. Hlavním řečníkem konference bude Jan Schlegel. Tento německý fotograf se nadchl pro vizi obnovit dědictví Moravských bratří a přímo v německém Ochranově založil pobočku YWAM (Mládeže s posláním), která se rychle stala jednou z nejdynamičtějších v Evropě a dnes vysílá misionáře do mnoha zemí světa. Jan sám pracoval v zemích jako je např. Afghánistán, Indie, Pákistán, Čína, Nepál, Etiopie, Mali, Thajsko...
Chvály povedou v Praze skupina Oáza a v Českém Těšíně skupina Do nebe volající.
Po „misijním obědě“ nabídnou odpolední semináře příběh o historii Ochranovských bratří, Martina Šambazová bude vyprávět o své misii ve Střední Asii i v ČR a nakonec si účastníci konference budou moci zvolit mezi semináři s následujícími tématy: „Jak poznám, že jsem to já“, „Na misii s rodinou“ a „Použij svoji profesi v misii“. Připraven je i celodenní program pro děti od 4 do 14 let.
Srdečně zveme všechny křesťany, kdo mají zájem o misii, ať už se chystají sami vyjet, nebo se modlit za národy či podporovat misionáře. Misijní víkend je příležitost k rozhovorům i naslouchání. Další informace naleznete na www.misijnivikend.cz .
             6. ledna 2010 http://cs.christiantoday.com/article/kardinal-miloslav-vlk-eu-se-odchylila-od-krestanskych-zakladu-hrozi-ji-islamizace/16243.htm
             8. ledna 2010, http://cs.christiantoday.com/article/pred-90-lety-vznikla-cirkev-ceskoslovenska-husitska/16251.htm
             9. ledna 2010, http://cs.christiantoday.com/article/cirkev-ceskoslovenska-husitska-oslavila-90-let/16256.htm
             9. ledna 2010,  www.krestandnes.cz Autor: www.ea.cz
Modlitební týden s nejstarší tradicí v ČR proběhne 10.-17.1. 2010
Alianční týden modliteb, který je nejstarší a nejrozšířenější ekumenickou modlitební iniciativou v ČR, proběhne v druhém lednovém týdnu v desítkách českých měst za účasti většiny českých církví. Ústředním mottem této modlitební iniciativy pořádané Českou evangelikální aliancí je tentokrát verš z biblické knihy Skutků 1,8 „a budete mi svědky“ a je zaměřena na to, jakým jsou církve i jednotliví křesťané v současné době svědectvím o Bohu a Ježíši Kristu.
Mgr. Jiří Unger - tajemník ČEA k tématu týdne modliteb řekl:
„Ježíš nás poslal, abychom o něm vydali svědectví. Poslal nás do světa tak, jako jej poslal Otec. Nepověřil nás tím, abychom z druhých dělali křesťany, ale abychom jim umožnili setkat se s Kristem. Vyzval nás k tomu, abychom se k němu přiznali a nestyděli se za svou víru. Co pro nás znamená být svědkem Ježíše Krista v dnešní době? A jsme jako církve v ČR důvěryhodným svědectvím, které skutečně odráží charakter Ježíše Krista, nebo jsme někdy jen jeho karikaturou? Jaký obraz Boha svým svědectvím před lidi klademe? To jsou otázky, které před nás letošní Alianční týden klade.“
Alianční týden modliteb je celonárodní mezidenominační iniciativou, která je pořádána již od roku 1856 a byla průvodním znakem duchovního probuzení v USA a Velké Británii. V České republice má dlouhou tradici a jeho konání bylo za doby minulého režimu jednou z mála příležitostí k setkávání k modlitbám napříč jednotlivými církvemi. Jeho smyslem je společné sejití křesťanů z různých církví k modlitbám za Českou republiku, jednotlivá města a jejich potřeby, za službu církve i za některé palčivé společenské problémy. Zároveň je prostorem pro budování vztahů, vzájemné požehnání přes hranice církví, povzbuzení, svědectví a případné pokání z nedostatků církve. Modlitební materiály, biblická čtení a témata k modlitbám jsou spolu s dalšími informacemi o místech konání modlitebních akcí k dispozici na stránkách www.ea.cz.
„Věříme, že modlitba je naprosto centrální pro dobrou spolupráci a to na úrovni místních církevních společenství, měst či celé země. Modlitba je důležitá pro kvalitní vztahy a jakékoli dobré dílo je založeno na dobrých vztazích. Otevřenost, důvěra, pokládání jeden druhého za lepšího sebe a oddanost jednat v nejlepším zájmu toho druhého bývá dlouhodobě přítomná právě tam, kde nechybí modlitba.“, uvedl Jiří Unger.
ZE SVĚTA
             4. ledna 2010,  www.krestandnes.cz Autor: Kamil Sedláček
Zemřel kardinál Cahal Brendan Daly, akademický profesor a pracovník na poli ekumenismu a mezináboženského dialogu
1. ledna 2010 zemřel ve věku 93 let v Dublinu akademický profesor, pracovník na poli ekumenismu a mezináboženského dialogu, emeritní arcibiskup Armaghu kardinál Cahal Brendan Daly, informuje tisková zpráva tiskové kanceláře Konferencie biskupov Slovenska www.tkkbs.sk.
Kardinál Daly se narodil 1. října 1917 v Loughguile v Severním Irsku jako třetí ze šesti dětí v rodině venkovského učitele. Studoval humanitní vědy na univerzitě v Belfastu, posléze vstoupil do St Patrick’s College (Seminář svatého Patrika) v Maynoothu a kněžského svěcení dosáhl 22. července 1941. V průběhu II. vatikánského koncilu (1963 – 1965) působil jako teologický expert a poradce biskupů Philbina a Conwaye.
V roce 1963 se stal profesorem scholastické teologie na univerzitě v Belfastu a akademické dráze se věnoval třicet let. 17. října 1982 nastoupil do úřadu jako 30. biskup v diecézi Down a Connor s heslem „Iesus Christus heri et hodie“, 6. listopadu 1990 byl inaugurován jako arcibiskup Armaghu, čímž se stal čelním představitelem římskokatolické církve v Irsku. Z tohoto úřadu pak odstoupil ze zdravotních důvodů 1. října 1996.
Hlavní snahou kardinála Dalyho bylo vyřešení bolestivých problémů Irska a vytváření dobrých mezilidských, mezicírkevních i mezináboženských vztahů. Biskupskou službu označoval jako „službu smiřování“. Jeho podřízení oceňovali jeho disponibilitu a lidské jednání, příznačná pro něj byla i otevřenost, se kterou vystoupil v televizní show „The Late Late Show“ v dílu věnovaném pedofilii.
V roce 2001 věnoval celý soubor svých spisů knihovně Linen Hall Library v Belfastu a při té příležitosti prohlásil: „Svatý Pavel psal o tom, že máme říkat pravdu v lásce, a to by měl křesťanský pastýř stále dělat. Jestli jsem s tímhle krédem selhal nebo uspěl, to musí posoudit jiní, ne já.“
             8. ledna 2010,  http://cs.ecumenicalpress.com, Autor: Kamil Sedláček
2. Ekumenický Kirchentag proběhne od 12. do 16. května v Mnichově
Ve dnech 12. až 15. května 2010 proběhne pod heslem „Abyste všichni měli naději“ v bavorském Mnichově 2. Ekumenický Kirchentag. Informaci přinesly internetové stránky Ekumenické rady církví v České republice www.ekumenickarada.cz, kde je možno také stáhnout přihlášku k účasti na této akci.
Evangelické Kirchentagy (církevní dny) se konají od roku 1949 a ve svém pětidenním programu zahrnují až 3 000 akcí, jako jsou přednášky, práce s Biblí, modlitby, bohoslužby, hudební pořady, divadelní a pohybová představení, trh možností nebo výstavy. Důraz je položen na propojení osobní zbožnosti a zodpovědnosti a zúčastnit se může každý. Bližší informace lze nalézt v němčině na www.oekt.de nebo na stránkách ERC www.ekumenickarada.cz.
Ekumenická rada církví nabízí zájemcům možnost stát se členem české delegace na letošním Kirchentagu a aktivně se zapojit do jejích aktivit. Odjezd je podle informací z přihlášky (ke stažení zde) stanoven na ranní hodiny ve středu 12. května před budovou Wilsonova (Hlavního) nádraží, do Prahy se delegace vrací v neděli 16. května v odpoledních hodinách. Jelikož je ubytování zajištěno ve školách, bude nutné vzít si s sebou spací pytel a karimatku. Pro nemocné a osoby starší 60 let bude zajištěno několik míst v domácnostech.
Konferenční poplatek činí 1 000 Kč, které je možno uhradit na účet číslo 101263424/030. Konstantní symbol pro mezibankovní převod je 0558, pro platbu složenkou 0379. Potvrzení o zaplacení poplatku je nutno přiložit k přihlášce. Podmínkou na účasti je platné cestovní pojištění, které si každý účastník sjednává sám. Posledním termínem zaslání přihlášky je pátek 26. února 2010.
             9. ledna 2010, http://cs.christiantoday.com/article/server-kavkazskych-radikalu-pochvalil-kardinala-miloslava-vlka/16255.htm
 

Ekumenický monitoring 2. týden (11. - 17. ledna 2010)

Z DOMOVA
        11. ledna 2010,  www.ekumenickarada.cz
Uvedení Pavla Černého do služby kazatele v Církvi bratrské v Praze 1 - tisková zpráva
 
V neděli 10. ledna 2010 se ve sboru Církve bratrské v pražské Soukenické ulici konalo slavnostní shromáždění, během kterého byl do funkce "staronového" kazatele sboru uveden ThDr. Pavel Černý, bývalý dlouholetý Předseda Ekumenické rady církví v ČR.  Na místo kazatele sboru se P. Černý vrací po 16 letech, během kterých působil mimo jiné jako Předseda Rady Církve bratrské a také se hojně angažoval právě na poli ekumenickém.
 
Slavnostní shromáždění uvítal Předseda CB Ing. Daniel Fajfr krátce po 14. hodině. Lidé ve zcela zaplněném sále modlitebny CB v Soukenické ulici společně zazpívali píseň č. 32 “Oslavuj Pána vší slávy” z Křesťanského kancionálu a vyslechli biblické čtení, nejprve ze starozákonní knihy proroka Izaiáše 6, 1 - 8 a poté z Nového zákona, z Janova evangelia 17, 18 - 23. Pěvecký kroužek místního sboru zazpíval písně “Confitemini Domino” a “Gloria Patri”.
 
Daniel Fajfr ve své promluvě hned v úvodu rozesmál přítomné, když v biblickém duchu přirovnal návrat bratra kazatele Černého do sboru k chlebu, který člověk pouští po vodě, aby se s ním po mnoha letech shledal. Ovšem ani návrat P. Černého na Soukenickou není oním pomyslným druhým vstupem do stejné řeky. Časy se změnily, sbor je nový, někteří
lidé odešli a jiní přišli, situace je jiná. Nezměnilo se ovšem poslání kazatele a církve, které zůstává stejné bez ohledu na čas. “Církev není sama sobě účelem, ale je tu pro svět”, citoval D. Fajfr profesora Pavla Filipiho, který byl osobně přítomen mezi hosty. Proto je potřeba těch, kteří na otázku “Koho pošlu, kdo půjde?” odpovědí činem, tak, jak to před lety udělal i Pavel Černý, když coby student Přírodovědecké fakulty prožil obrácení a vstoupil do služeb církve.
 
Před samotnou instalací P. Černého přítomní zazpívali píseň č. 378 “Bože uděl požehnání” a vyslechli další dvě písně pěveckého kroužku, “Laudate omnes gentes” a “Každý den Pán mi sílu dává”. Pavel Černý poté složil slib a přijal požehnání od kazatelů pražského seniorátu Církve bratrské. Následovalo přivítání hostů z různých církví, zazněly
pozdravy a přání od mnoha osobností české ekumeny, osobní pozdravy přednesli např. prof. Pavel Filipi, emeritní děkan ETF UK, Bronislav Kaleta, kazatel sboru CB v Praze 3 Žižkově, synodní senior ČCE a Předseda ERC v ČR Joel Ruml a mnozí další.
 
V závěru slavnostního shromáždění dostal slovo i nově uvedený kazatel P. Černý, který vyjádřil poděkování za slova podpory a za důvěru a vyslovil díky i za velmi přátelské a vroucí vztahy v české ekumeně, které zdaleka nejsou samozřejmé a běžné i jinde v Evropě. Společný zpěv písně č. 513 “Svou milostí rač býti vždy s námi”, Modlitba Páně a
požehnání přítomným - tím skončilo toto slavnostní shromáždění. Kdo nespěchal domů, mohl ještě ve sborové místnosti zůstat na malé pohoštění.
 
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice a tisková mluvčí ERC v ČR
 
 
        11. ledna 2010,  www.ekumenickarada.cz
Modlitební setkání zástupců ústředí církví - tisková zpráva
Novoroční pracovní tempo pozvolna nabírá Ekumenická rada církví v ČR. Jednou z pravidelných akcí v ekumenickém kalendáři je v této době modlitební setkání zástupců ústředí členských církví ERC.
Foto: Milan Kern káže na modlitebním setkání zástupců církví ERC
Letošní podvečer se konal 7. ledna 2010 v mrazivém, ale lidsky přívětivém zázemí Luterovy síně Evangelické církve augsburského vyznání V Jirchářích. Po společném zpěvu písně Laudate omnes gentes uvítal přítomné hosty farář Dušan Tillinger, člen Řídícího výboru ERC za Evangelickou církev a. v., jeho kolegyně, farářka Jana Gregerová, poté pokračovala úvodní modlitbou. Hosté vyslechli čtení z Písma, nejprve ze 6. kapitoly starozákonní knihy proroka Izaiáše, poté epištolní čtení z listu apoštola Pavla Římanům. Milan Kern, předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů, posloužil kázáním na text Lukášova evangelia o důležitosti našeho poslání, o odvaze toto poslání neodmítnout a o potřebě být dobrými svědky, kteří slyší Boží volání, tak, jak to učinil prorok Izaiáš. Všechny texty pro tento modlitební večer byly vybrány z brožury pro Alianční týden modliteb 2010. Následovalo společné vyznání víry, zpěv písní z ekumenického zpěvníku, přímluvné modlitby a modlitební ztišení, společná Modlitba Páně a požehnání přítomným od Předsedy ERC v ČR Joela Rumla, synodního seniora ČCE. Zúčastnění hosté byli nakonec pozváni k malému pohoštění do sborové místnosti luteránské farnosti, čímž byl modlitební podvečer zakončen.
 
 
 
 
 
 
        11. ledna 2010,  www.ekumenickarada.cz
Vyzbrojeni vírou, nadějí a láskou - tisková zpráva
8. leden 2010, který většina české populace vnímala jako den, který přinesl do naší země nečekanou sněhovou nadílku, byl pro zhruba 100 tisíc Čechů významným z úplně jiného důvodu.
Foto: Bratr patriarcha Tomáš Butta a olomoucká biskupka Jana Šilerová, zdroj: www.ccsh.cz
V tento den si totiž ti, kteří se v ČR (a na Slovensku, resp. ve Vídni) hlásí k tradici Církve československé husitské, připomněli 90. výročí zrodu této církve. Slavnostní rok oslav a vzpomínkových akcí započal odpoledními slavnostními bohoslužbami ve zcela zaplněném Chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí, kterého se, kromě řádky věřících, zúčastnilo mnoho kněží Církve československé husitské napříč všemi šesti diecézemi, biskupové těchto diecézí, bratr patriarcha a pozvaní ekumeničtí hosté. Bohoslužby dle liturgie zakladatele a prvního patriarchy CČSH dr. Karla Farského vedli střídavě bratr patriarcha Tomáš Butta a biskupský sbor ve složení M. Moc, biskup plzeňský, J. Šilerová, biskupka olomoucká, D. Tonzar, biskup pražský, J. Hradil, biskup bratislavský a Š. Klásek, biskup královehradecký, kázáním posloužil taktéž bratr patriarcha T. Butta. Přítomnní měli možnost vyjádřit svou příslušnost k Církvi československé husitské společně zpívaným Velkým krédem CČSH, což nebývá při bohoslužbách během liturgického roku úplně běžné, o to slavnostnější nádech shromáždění mělo. Na závěr bohoslužeb vyslechlo shromáždění osobní pozdravy od Mons. Františka Radkovského, plzeňského biskupa Římskokatolické církve, od biskupa církve Starokatolické Dušana Hejbala, slovo měl také Předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické. Pozdrav formou dopisu zazněl i od biskupa Slezské církve evangelické a. v. Stanislava Pietaka.
 
Po skončení slavnostních bohoslužeb se mohli zájemci přesunout do akademických prostor. V Malé aule Karolina následoval program věnovaný představení knihy “90 let Církve československé husitské”, která vyšla při příležitosti výročí zrodu této církve. Autorsky se na knize podíleli mnozí kněží, teologové, pedagogové a členové CČSH, jmenovitě například dr. Milan Salajka, dr. Zdeněk Kučera, dr. Tomáš, Butta, dr. Hana Tonzarová, dr. David Tonzar a další. Kniha je rozdělena na část historickou a tématickou. Klade si za cíl umožnit zájemcům bližší pohled na CČSH, na její zrod, dějiny, život i její
činnost. Knihu bylo možno zakoupit přímo během prezentace v Karolinu, každá náboženská obec CČSH ji také dostala zdarma do farní knihovny. Pro zájemce je možné tuto knihu objednat či zakoupit přímo v nakladatelství/prodejně Blahoslav, Ústředí CČSH, Wuchterlova 5, Praha 6 Dejvice.
 
Fotogalerii z bohoslužby i prezentace knihy naleznete na: http://www.ccsh.cz/galerie.php?id=255
 
 
        13. ledna 2010,  www.ekumenickarada.cz
Noc otevřených kostelů 18. ledna 2010 - tisková zpráva
Noc otevřených kostelů je duchovní akce, která si za několik let svého konání získala pevné místo v kalendáři církevních akcí. V pondělí 18. ledna 2010 se ve večerních hodinách opět otevřou brány kostelů a dveře modliteben, aby si zájemci mohli nejen prohlédnout
tyto prostory, ale hlavně se zúčastnit bohatého programu, který je pro ně na mnoha místech republiky připraven.
 
Noc otevřených kostelů se bude tento rok konat v Praze, Plzni, Voticích, Merklíně a Přeštici. Zájemci budou moct 18. ledna 2010 navštívit koncerty, filmové projekce, ekumenické bohoslužby, studentské bohoslužby, sborovou čajovnu a výstavu. Program připravuje deset farností a sborů z Církve československé husitské, Evangelické církve metodistické, Českobratrské církve evangelické, katolická komunita Chemin Neuf a Pravoslavná církev.
 
Noc otevřených kostelů otevírá ekumenická bohoslužba, která se letos koná v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně od 18 hodin. Předsedá kardinál Miloslav Vlk, kázáním poslouží Předseda Ekumenické rady církví v ČR Mgr. Joel Ruml, synodní senior ČCE.
 
Na všechny akce, které jsou podrobně popsány na webových stránkách Ekumenické rady církví v ČR, www.ekumenickarada.cz, jste srdečně zváni.
 
V Kristu, za ERC v ČR, Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví v ČR
 
 
        16. ledna 2010,  www.rozhlas.cz/nabozenství, Autor: Karolína Koubová
Noc otevřených kostelů – to je novodobá tradice, která si v našich městech získává stále větší oblibu. Myšlenka je jednoduchá – otevřít široké veřejnosti svatostánky, ve kterých probíhá zajímavý program. Letošní akce bude probíhat v pondělí. 
Nápad zorganizovat Noc Kostelů vznikl před šesti lety z popudu Ekumenické rady církví. Ambicí této akce je přivést do kostelů více lidí a to nejen věřících. Koná se při příležitosti týdne motliteb za jednotu křesťanů - více mi řekla vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví Sandra Zálabová.
„Týden motliteb za jednotu křesťanů je akcí celosvětovou, ekumenickou, kdy se křesťané z různých církví společně scházejí, modlí. A Noc otevřených kostelů na tuto akci navazuje nebo se koná v rámci tohoto týdne modliteb. Je to akce, která je určena pro lidi, kteří třeba chtějí přijít do kostela, do synagogy, do modlitebny za jiným programem, než je bohoslužba.“
A jaký program tedy Noc otevřených kostelů nabízí?
„Programy jsou různé a připravují si je faráři místních společností, takže záleží na každém faráři, co prostě připraví pro své věřící nebo pro příchozí, jsou to koncerty, výstavy, projekce, otevírá se také farní čajovna.“
Noci otevřených kostelů se účastní i dejvický farní sbor Českobratrské církve evangelické. Jaký program tedy uvidíte, když zajdete do ulice Zikmunda Wintra, to mi sdělila členka zmiňovaného sboru Hana Volná.
„My právě chystáme takový program, ne přímo noční od 17 - 19 hodin, kde chceme jednak představit naše sborové prostory a pak ale chceme zařadit tři takové bloky, kde chceme blíže slovem, obrazem reflektovat, čeho jsme svědky v poslední době v křesťanském světě. A sice ten první blok by měl být, že jsme svědky vydání tří kompletních překladů Bible během jednoho roku, potom další blok takový by byl, že jsme svědky úsilí o odpovědnost za krajinu, což zase by mělo představit aktivity členů našeho sboru na Suchdole a třetí blok by byl, že jsme svědky rozvoje diakonie ve Stodůlkách, tam byl i s naším přičiněním otevřen nový stacionář pro těžce postižené mladé lidi a tam se dozvíme, jak vlastně se ten stacionář rozběhl. A samozřejmě na začátek a na konec zarámujeme varhanní hudbou, modlitbou, přímluvami a požehnáním.“
Tak bude vypadat program farního sboru Českobratrské církve evangelické. Kolik kostelů se vlastně celé akce zúčastní, mi řekla opět Sandra Zálabová vedoucí tajemnice  ekumenické rady církví:
„V letošním roce se zapojilo zhruba deset kostelů, a to nejen v Praze ale vlastně i na mnoha místech republiky například ve Voticích, v Plzni, v Preštici.“
A jak se daří naplňovat hlavní poslání  akce - tedy přilákat lidi do kostelů?
„Tak samozřejmě ta akce není třeba tak masivní, jako bývá v Rakousku, kdy opravdu chodí tisíce lidí, ale když bych řekla, že na každé to místo přijdou desítky věřících nebo kolemjdoucích, tak si myslím, že ta akce už má svoje stálé místo v ekumenickém kalendáři i v kalendáři některých farností.“ Uzavírá vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví Sandra Zálabová.
 
 
        13. ledna 2010,  www.tisk.cirkev.cz, Autor: Jiří Gračka
Křesťanské církve jsou povolány vydávat společně svědectví
Dnes dopoledne (13.1.2010) proběhlo na Tiskovém středisku ČBK v Praze setkání u kulatého stolu s tématem "Přiblížila se za poslední léta jednota křesťanských církví?" Se svými příspěvky vystoupili a novinářům byli k dispozici Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví (ERC), prof. Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie, a biskup František Radkovský, delegát ČBK pro ekumenismus.
Praha: V lednu se křesťané na celém světě účastní společných setkání a modliteb v rámci Aliančního týdne modliteb ve dnech 10.-17.1.2010, na který navazuje Týden modliteb za jednotu křesťanů ve dnech 18.-25.1.2010. Při této příležitosti uspořádalo Tiskové středisko ČBK ve středu 13.1. setkání u kulatého stolu s tématem "Přiblížila se za poslední léta jednota křesťanských církví?", které se zúčastnilo téměř 20 novinářů a zájemců z řad veřejnosti.
Po přivítání a úvodu tiskové mluvčí ČBK Ireny Sargánkové promluvil předseda ERC Joel Ruml a hovořil o zkušenostech ekumenických snah v naší zemi. Komunistická doba byla podle něj především obdobím setkávání církví v konkrétním místě a spolupráce na lokální úrovni, zatímco dnes, kdy církve mohou svobodně působit, je větší prostor pro ekumenické snahy také na rovině institucionální. Význam ekumenického hnutí podle Rumla nespočívá jen v "přibližování se", ale i v působení navenek, ve společném vydávání svědectví, jak o tom svědčí i téma letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů "Vy jste toho svědky". Předseda ERC zmínil také příklad ekumenické spolupráce v praxi, a sice fungování společné kaplanské služby především v armádě, ale i např. ve věznicích. "V zahraničí nám závidí, jak u nás tato služba funguje," dodal Joel Ruml.
Profesor Tomáš Halík se ve svém příspěvku věnoval především vývoji ekumenismu v katolické církvi, především v učení papežů počínajíc Janem XXIII. (1958-1963). Cílem ekumenických snah není podle něj nějaká forma organizační jednoty, jak to bylo chápáno dříve, ale pokračování a zintenzivnění vzájemných setkávání a dialogu. Připomenul i slova papeže Jana Pavla II., který předložil ekumenické diskuzi téma papežské služby, která má být službou jednotě církve. Současný papež Benedikt XVI. pak podle Halíka z ničeho zásadního v nastoupené cestě neustupuje. Profesor Halík připomenul i některá nadcházející výročí – 600. výročí úmrtí Jana Husa (2015), 500. výročí zveřejnění Lutherových tezí, které v Německu odstartovaly reformaci (2017), a tisícileté výročí rozdělení východní a západní církve (2054), kdy lze podle něj očekávat posuny ve vzájemných vztazích křesťanských církví.
Jako třetí vystoupil biskup František Radkovský, delegát ČBK pro ekumenismus, a zmínil některé konkrétní aktivity církví v Plzni, kde působí jako diecézní biskup. Jako příklad dobře fungujícího ekumenismu na rovině institucionální pak uvedl nedávné snahy o majetkové narovnání mezi církví a státem, kdy bylo dosaženo shody mezi všemi zúčastněnými církvemi. "Tato dohoda politiky velmi překvapila," řekl biskup Radkovský. V závěru svého vystoupení pak připomenul pravidelná setkávání biskupů – přátel Hnutí fokoláre, kterých se účastní kolem padesáti biskupů z nejrůznějších církví celého světa. Poté byl dán prostor pro dotazy všech zúčastněných.
Alianční týden modliteb je celonárodní mezidenominační modlitební iniciativa Evangelikální aliance. Pořádá se již od roku 1856, tehdy zejména v USA a Velké Británii (více na www.ea.cz).
Počátky Týdne modliteb za jednotu křesťanů spadají asi do roku 1740, kdy se ve Skotsku objevují stoupenci letničního hnutí napojení na Severní Ameriku; jejich obnovné snahy zahrnovaly modlitby za všechny církve a spolu se všemi církvemi. V roce 1867 zdůrazňuje První Lambethská konference biskupů anglikánské církve v preambuli svého prohlášení význam modlitby za jednotu a papež Lev XIII. roku 1894 podporuje zavedení Oktávu modliteb za jednotu. V Dekretu o ekumenismu (rok 1964), vydaném během Druhého vatikánského koncilu, se zdůrazňuje, že modlitba je duší ekumenického hnutí, a vyslovuje se pro slavení Týdne modliteb. V roce 1965 začínají Komise pro víru a řád Světové rady církví a Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů (od roku 1989 Papežská rada pro jednotu křesťanů) s oficiální přípravou textu pro Týden modliteb. Od roku 1968 se "Modlitba za křesťanskou jednotu" slaví na základě textů připravených v této spolupráci.
 
        13. ledna 2010,  www.krestandnes.cz,  Autor: ČBK
Joel Ruml, Tomáš Halík a František Radkovský hovořili v Praze o ekumenismu
V lednu se křesťané na celém světě účastní společných setkání a modliteb v rámci Aliančního týdne modliteb ve dnech 10.-17.1.2010, na který navazuje Týden modliteb za jednotu křesťanů ve dnech 18.-25.1.2010. Při této příležitosti uspořádalo Tiskové středisko ČBK ve středu 13.1. setkání u kulatého stolu s tématem "Přiblížila se za poslední léta jednota křesťanských církví?", které se zúčastnilo téměř 20 novinářů a zájemců z řad veřejnosti.
Po přivítání a úvodu tiskové mluvčí ČBK Ireny Sargánkové promluvil předseda ERC Joel Ruml a hovořil o zkušenostech ekumenických snah v naší zemi. Komunistická doba byla podle něj především obdobím setkávání církví v konkrétním místě a spolupráce na lokální úrovni, zatímco dnes, kdy církve mohou svobodně působit, je větší prostor pro ekumenické snahy také na rovině institucionální. Význam ekumenického hnutí podle Rumla nespočívá jen v "přibližování se", ale i v působení navenek, ve společném vydávání svědectví, jak o tom svědčí i téma letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů "Vy jste toho svědky". Předseda ERC zmínil také příklad ekumenické spolupráce v praxi, a sice fungování společné kaplanské služby především v armádě, ale i např. ve věznicích. "V zahraničí nám závidí, jak u nás tato služba funguje," dodal Joel Ruml.
Profesor Tomáš Halík se ve svém příspěvku věnoval především vývoji ekumenismu v katolické církvi, především v učení papežů počínajíc Janem XXIII. (1958-1963). Cílem ekumenických snah není podle něj nějaká forma organizační jednoty, jak to bylo chápáno dříve, ale pokračování a zintenzivnění vzájemných setkávání a dialogu. Připomenul i slova papeže Jana Pavla II., který předložil ekumenické diskuzi téma papežské služby, která má být službou jednotě církve. Současný papež Benedikt XVI. pak podle Halíka z ničeho zásadního v nastoupené cestě neustupuje. Profesor Halík připomenul i některá nadcházející výročí – 600. výročí úmrtí Jana Husa (2015), 500. výročí zveřejnění Lutherových tezí, které v Německu odstartovaly reformaci (2017), a tisícileté výročí rozdělení východní a západní církve (2054), kdy lze podle něj očekávat posuny ve vzájemných vztazích křesťanských církví.
Jako třetí vystoupil biskup František Radkovský, delegát ČBK pro ekumenismus, a zmínil některé konkrétní aktivity církví v Plzni, kde působí jako diecézní biskup. Jako příklad dobře fungujícího ekumenismu na rovině institucionální pak uvedl nedávné snahy o majetkové narovnání mezi církví a státem, kdy bylo dosaženo shody mezi všemi zúčastněnými církvemi. "Tato dohoda politiky velmi překvapila," řekl biskup Radkovský. V závěru svého vystoupení pak připomenul pravidelná setkávání biskupů – přátel Hnutí fokoláre, kterých se účastní kolem padesáti biskupů z nejrůznějších církví celého světa. Poté byl dán prostor pro dotazy všech zúčastněných.
Alianční týden modliteb je celonárodní mezidenominační modlitební iniciativa Evangelikální aliance. Pořádá se již od roku 1856, tehdy zejména v USA a Velké Británii (více na www.ea.cz).
Počátky Týdne modliteb za jednotu křesťanů spadají asi do roku 1740, kdy se ve Skotsku objevují stoupenci letničního hnutí napojení na Severní Ameriku; jejich obnovné snahy zahrnovaly modlitby za všechny církve a spolu se všemi církvemi. V roce 1867 zdůrazňuje První Lambethská konference biskupů anglikánské církve v preambuli svého prohlášení význam modlitby za jednotu a papež Lev XIII. roku 1894 podporuje zavedení Oktávu modliteb za jednotu. V Dekretu o ekumenismu (rok 1964), vydaném během Druhého vatikánského koncilu, se zdůrazňuje, že modlitba je duší ekumenického hnutí, a vyslovuje se pro slavení Týdne modliteb. V roce 1965 začínají Komise pro víru a řád Světové rady církví a Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů (od roku 1989 Papežská rada pro jednotu křesťanů) s oficiální přípravou textu pro Týden modliteb. Od roku 1968 se "Modlitba za křesťanskou jednotu" slaví na základě textů připravených v této spolupráci.
 
        14. ledna 2010,  http://www.krestandnes.cz,  Autor: Kamil Sedláček
Joel Ruml, předseda ERC v ČR: Česko je laboratoř Evropy
Ve středu 13. ledna se v prostorách Tiskového střediska České biskupské kanceláře (ČBK) konal kulatý stůl na téma „Přiblížila se v posledních letech jednota křesťanských církví?“ Na úvod všechny přítomné přivítala tisková mluvčí ČBK Irena Sargánková, která pak připomněla, že letos si církve připomínají 45. výročí II. vatikánského koncilu, považovaného za důležitý mezník v ekumenickém snažení. Následně se svými příspěvky vystoupili synodní senior Českobratrské církve evangelické (ČCE) a předseda Ekumenické rady církví v ČR (ERC) Mgr. Joel Ruml, dále prezident České křesťanské akademie prof. Tomáš Halík a plzeňský biskup Mons. František Radkovský, delegát ČBK pro ekumenismus.
Synodní senior Joel Ruml na začátek svého přednesu řekl: „Sjednocování církví, tedy ekumenické pohyby, jsou neustálé a markantní, zažíval jsem je po celý svůj život.“ Vzpomněl dobu komunismu, kdy církve navazovaly spontánní, obě strany obohacující ekumenické vztahy na lokální úrovni, a podotkl, že dnes se na mnoha místech vztahy mezi církvemi omezují na vzájemné soupeření.
„Z pozice předsedy Ekumenické rady církví jsem pochopil, že církve si samy nevystačí,“ prohlásil Joel Ruml. Podle jeho slov dnes pro soužití církví v České republice vzniklo velmi zvláštní prostředí, ve kterém jsou církve oficiálně i neoficiálně velmi aktivně zatlačovány do pozice dožívajících zájmových seskupení. Na Západě to vyvolalo dojem, že církve v České republice jsou odsouzeny k zániku.
Opak je pravdou,“ zdůraznil předseda Ekumenické rady církví. Ateistická sekularizovaná společnost podle něj duchovní pastýře velmi motivuje k činorodé aktivitě, která církvím v křesťanských zemích někdy chybí. Česko označil za laboratoř Evropy. „Jednota křesťanských církví se institucionálně nepřiblížila, druhá věc je, že se nesmírně posunula schopnost mluvit spolu a vzájemně si naslouchat,“ prohlásil Joel Ruml. Za vzor úspěšné mezicírkevní spolupráce označil kaplanskou službu v armádě, kterou nám dle jeho slov cizina závidí. Této službě se navíc blíží kaplanská služba ve vězeňství a rodí se i služba pro nemocniční prostředí.
Kulatý stůl ČBK se konal v rámci Aliančního týdne modliteb, na který navazuje Týden modliteb za jednotu křesťanů. Na otázku, co je hlavním přínosem těchto modlitebních iniciativ, Joel Ruml vyjmenoval tři hlavní pozitiva. Prvním je podle jeho slov fakt, že křesťané jsou v rámci těchto akcí vytrženi ze svého zaběhnutého způsobu myšlení, dostávají modlitební témata odjinud a jsou nuceni přemýšlet jinak. Druhým významným přínosem je rozhovor a vzájemný dialog, který s sebou nese příprava a konání modlitebních setkání a ekumenických bohoslužeb, za třetí uvedl všeobecně lidský rozměr, kdy se každý jeden může zapojit do globálního hnutí křesťanů a najít si v něm své místo.
Několikerý je podle předsedy ERC i vztah církve a státu, přičemž řešení náhrad je dle jeho názoru druhotné. Důležitější je fakt, že stát „jako správce života všech lidí na svém území“ nikdy nevyjádřil svůj vztah k církvi. „Společnost neví, k čemu jí církve jsou, a stát také ne,“ řekl Joel Ruml. Proto je podle něj důležité, aby církve donutily stát zaujmout vůči nim jasné stanovisko, které, byť by bylo i negativní, by umožnilo církvi adekvátně reagovat.
„Církev přináší do pesimistické, unavené společnosti nové myšlenky, vanutí, které dokáže umenšovat špatné nálady,“ řekl v této souvislosti synodní senior ČCE. Možnost, že by stát tuto skutečnost přijal a ocenil, není podle něj příliš pravděpodobná, přesto se církve mají snažit „dotlačit stát k jasnému vyjádření svého vztahu k církvi“.
        14. ledna 2010,  http://www.krestandnes.cz,  Autor: Kamil Sedláček
Profesor Tomáš Halík ocenil současný posun ve světovém evangelikálním hnutí
Profesor Tomáš Halík ocenil minulý týden současný posun, který je patrný ve světovém evangelikálním hnutí, jak uvedl. To se podle něj posunuje z pozice biblického fundamentalismu k větší biblické hloubce a může tak navazovat lepší ekumenické vztahy. Řekl to na besedě u kulatého stolu s novináři, kterou pořádalo Tiskové středisko České biskupské konference.
Jak uvedl, tímto posunem navíc vzniká inteligentní konzervativní opozice radikálnímu sekularismu, se kterým se církev nemůže utkat v pozici fanatického fundamentalismu. Profesor kladně hodnotil působení Pavla Hoška z Církve bratrské, který o spiritualitě evangelikalizmu přednáší.
Svou roli v tom ovšem sehrává určitá únava církve, řekl Tomáš Halík. Zatímco například v USA jsou církve podle jeho slov nuceny potřebou najít své místo v pluralitní společnosti k dynamické aktivitě, u nás může situace, kdy jeden farář musí sloužit v několika farnostech, věřící unavovat.
„Před padesáti lety chodili do kostela lidé, kteří si mysleli, že se to sluší, dnes tam chodí lidé, kteří tam chodit chtějí. Ti ale mají jiné nároky,“ připomněl profesor Tomáš Halík. V tom je podle jeho slov velký význam pluralitního a konkurenčního prostředí, jaké existuje například v Německu.
 
        16. ledna 2010,  http://cs.ecumenicalpress.com/,  Autor: Kamil Sedláček
František Radkovský: Společnou modlitbou se křesťané přibližují k Bohu a tak i k sobě navzájem
Ve středu 13. ledna se na kulatém stole Tiskového střediska České biskupské kanceláře (ČBK) na téma „Přiblížila se za poslední léta jednota křesťanských církví“ setkali představitelé českého ekumenismu s novináři a zájemci o mezicírkevní dialog. Na setkání, na kterém se sešlo na dvacet osob, vystoupili předseda Ekumenické rady církví v ČR (ERC) a synodní senior Českobratrské církve evangelické (ČCE) Joel Ruml, prezident České křesťanské akademie, prof. Tomáš Halík a plzeňský biskup a delegát ČBK pro ekumenismus Mons. František Radkovský.
Mons. Radkovský vzpomněl jednání o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi. Politiky tehdy podle jeho slov velmi překvapilo, jak se církve dokázaly dohodnout. Poté přítomným stručně představil informační servis, který vydává Papežská rada pro jednotu křesťanů, a ve kterém se lze dozvědět mnoho o fungování této ekumenické instituce. Z tohoto informačního servisu lze podle něj získat dobrý přehled dialogů římskokatolické církve s jinými církvemi, které spadají právě do kompetence Papežské rady pro jednotu křesťanů. „Je to práce užitečná a potřebná,“ připomněl biskup Radkovský.
Poté se Mons. Radkovský zmínil o situaci ve své diecézi, kde, jak prohlásil, udržuje římskokatolická církev tradičně dobré vztahy s církví ortodoxní. Projevem těchto vztahů jsou pravidelná měsíční setkání zástupců obou církví. Velmi zřetelně se pak mezicírkevní i mezináboženský dialog v Plzni projevily 19. ledna 2008, kdy se křesťané a Židé spojili, aby zabránili pokusu extrémní pravice zneužít výročí transportu plzeňských Židů do koncentračních táborů. Z této spolupráce vzniklo podle slov biskupa Radkovského velké přátelství.
Dále František Radkovský přítomným pohovořil o Hnutí fokoláre, jehož je dlouholetým členem. Možnost přicházet pravidelně do kontaktu s představiteli různých církví Východu a Západu, hovořit s nimi a společně se modlit označil za „pravou školu ekumenismu“. Připomněl pak významné osobnosti tohoto hnutí a také nejbližší a minulá setkání. Naposledy se podle jeho slov představitelé Hnutí fokoláre sešli v Eislebenu, rodném městě Martina Luthera, kde, jak uvedl, mohl poznat působení ekumenismu na lokální úrovni. Připomněl také osobnost svaté Gertrudy Veliké z Helfty, jejíž učení o Boží lásce mohlo podle slov biskupa Radkovského zabránit rozštěpení církve v reformaci, kdyby bylo více známo.
Na otázku, co je hlavním přínosem velkých ekumenických modlitebních iniciativ, které probíhají v současné době, biskup Radkovský připomněl, že modlitba přivádí křesťany blíže k Bohu a tak je také navzájem sbližuje. Zmínil také začínající novou spolupráci Ekumenické rady církví a České biskupské kanceláře na nejvyšší úrovni a také to, že by rád oslovil teologické fakulty a jednotlivé diecéze v ČR k vytvoření nového ekumenického týmu.
        16. ledna 2010,  http://cs.ecumenicalpress.com/,  Autor: Kamil Sedláček
Tomáš Halík: Církve by měly svoje postavení menšiny chápat jako výzvu
Ve středu 13. ledna proběhl v prostorách Tiskového střediska České biskupské kanceláře (ČBK) v Praze kulatý stůl, jehož cílem bylo zhodnotit vývoj ekumenismu v posledních letech. Pozvanými řečníky byl synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví v ČR Joel Ruml, prezident České křesťanské akademie a profesor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Halík a plzeňský biskup a delegát ČBK pro ekumenismus Mons. František Radkovský.
Druhý řečník, prof. Tomáš Halík, na úvod svého příspěvku připomněl slova bývalého papeže Jana Pavla II., že reformace je zdrojem rozdělení v křesťanské církvi, toto rozdělení že je však současně felix culpa, šťastná vina, protože umožnila rozvinout a odhalit všechno bohatství křesťanství. Cílem ekumenického procesu, který byl do značné míry ovlivněn II. vatikánským koncilem, podle něj není formální sjednocení všech křesťanů, nýbrž odstranění předsudků a dosažení vzájemného respektu a porozumění, které by pomohlo církvím obohacovat se různými prvky jednotlivých tradic. Profesor Halík také zdůraznil slova Jana Pavla II., podle kterého měl papežský úřad vést k jednotě křesťanů a být otevřený podnětům ze strany evangelických církví.
Profesor Halík dále připomněl zajímavý paradox: Jan Pavel II., který navázal velmi blízké vztahy s luteránskými církvemi, mohl jako Slovan mít blíže k pravoslavné církvi, čemuž ale do značné míry bránila tradiční rusko-polská rivalita. Naproti tomu Benedikt XVI., který měl z německého prostředí dobré zkušenosti z dialogu s luterány, vytvořil dobré vztahy právě s pravoslavnou církví. Díky tomu nastoupila římskokatolická církev cestu dialogu s ortodoxní církví, díky které lze k roku 2054, tisícímu výročí velkého církevního schizmatu, očekávat velmi výrazné události a nelze vyloučit, že se obě církve sloučí. Katolická církev dále podle slov Tomáše Halíka očekává, že dalším významným impulsem pro ekumenický dialog bude Lutherovo výročí v roce 2017, mimo jiné i proto, že katolická církev svůj původně odmítavý postoj vůči Lutherovi v poslední době velmi výrazně změnila.
Velké rozpak podle profesora Halíka v katolické církvi vyvolává napětí, které se projevuje v některých nekatolických církvích. Jedním z hlavních viníků této tenze jsou různé liberální proudy, které navíc pro katolickou církev nepředstavují rovnocenného partnera pro dialog. Velkou výhodou českého prostředí podle Tomáše Halíka představuje historická tradice utrakvismu, který stál na pomezí katolicismu a protestantismu. Rovněž Hus je myslitel, který stejnou měrou oslovuje římské katolíky i protestanty.
Tomáš Halík poté připomněl dobu komunismu, kdy vnější tlak vyvolával „spontánní ekumenismus“, kdy katolické církve využívaly relativně větší svobody, které se těšili jejich protestantští souvěrci. Po roce 1989 se ale ukázalo, že pro ekumenické soužití nestačí spojenectví proti společnému nepříteli. Ekumenické snahy potřebovaly pozitivní základ. Taková příležitost se podle profesora Halíka otevře roku 2015, kdy výročí smrti Jana Husa dovolí navázat na úspěšnou práci Husovské komise. Mezi katolíky a protestanty může nastat výměna darů, kdy římskokatolická církev nabídne svou bohatou spirituální tradici a sama může čerpat z biblické tradice církví protestantských.
Velkou nadějí pro ekumenické snahy je i současné postavení církve, která tvoří v české společnosti výraznou menšinu. „Naši pozici obklíčené menšiny lze chápat jako křivdu, nebo jako výzvu,“ prohlásil profesor Halík. „Církev je menšinou, ale může být kreativní menšinou, která vede intelektuální dialog s agnostickou většinou společnosti.“ Západní křesťanství se vyvíjí v neustálém dialogu s filozofií a vědeckou racionalitou, nemůže proto být fundamentalistickým náboženstvím knihy podle vzoru islámu. „Víra bez přemýšlení se stává nebezpečnou,“ zdůraznil Tomáš Halík, stejně tak je nebezpečná i  vědecká racionalita, pokud nevychází z impulsů duchovního života. Na otou stranách musí být sebekritická reflexe.
Na otázku, co je podle jeho názoru hlavním příspěvkem v současné době probíhajících modlitebních iniciativ, profesor Tomáš Halík odpověděl, že Alianční týden modliteb i Týden modliteb za jednotu křesťanů jsou dobrou příležitostí k reflexi uplynulé doby a vykonané práce. Rovněž ekumenické bohoslužby se podle něj ukázaly být dobrým prostředkem k prolamování psychických bariér, protože český ekumenismus je dobrý na vyšších úrovních, ale mezi obyčejnými věřícími panuje stále mnoho předsudků.
Profesor Halík také ocenil současný posun, který je patrný ve světovém evangelikálním hnutí. To se podle něj posunuje z pozice biblického fundamentalismu k větší biblické hloubce a může tak navazovat lepší ekumenické vztahy. Navíc tím vzniká inteligentní konzervativní opozice radikálnímu sekularismu, se kterým se církev nemůže utkat v pozici fanatického fundamentalismu. Svou roli tu ovšem sehrává určitá únava církve. Zatímco například v USA podle slov Tomáše Halíka jsou církve nuceny potřebou najít své místo v pluralitní společnosti k dynamické aktivitě, u nás může situace, kdy jeden farář musí sloužit v několika farnostech, věřící unavovat. „Před padesáti lety chodili do kostela lidé, kteří si mysleli, že se to sluší, dnes tam chodí lidé, kteří tam chodit chtějí. Ti ale mají jiné nároky,“ připomněl profesor Halík. V tom je podle jeho slov velký význam pluralitního a konkurenčního prostředí, jaké existuje například v Německu.
 
        14. ledna 2010 http://cs.ecumenicalpress.com/,  Autor: Kamil Sedláček
Joel Ruml: Stát by měl zaujmout jasné stanovisko k církvím
Ve středu 13. ledna se v prostorách Tiskového střediska České biskupské kanceláře (ČBK) konal kulatý stůl na téma „Přiblížila se v posledních letech jednota křesťanských církví?“ Na úvod všechny přítomné přivítala tisková mluvčí ČBK Irena Sargánková, která pak připomněla, že letos si církve připomínají 45. výročí II. vatikánského koncilu, považovaného za důležitý mezník v ekumenickém snažení. Následně se svými příspěvky vystoupili synodní senior Českobratrské církve evangelické (ČCE) a předseda Ekumenické rady církví v ČR (ERC) Mgr. Joel Ruml, dále prezident České křesťanské akademie prof. Tomáš Halík a plzeňský biskup Mons. František Radkovský, delegát ČBK pro ekumenismus.
Synodní senior Joel Ruml na začátek svého přednesu řekl: „Sjednocování církví, tedy ekumenické pohyby, jsou neustálé a markantní, zažíval jsem je po celý svůj život.“ Vzpomněl dobu komunismu, kdy církve navazovaly spontánní, obě strany obohacující ekumenické vztahy na lokální úrovni, a podotkl, že dnes se na mnoha místech vztahy mezi církvemi omezují na vzájemné soupeření. „Z pozice předsedy Ekumenické rady církví jsem pochopil, že církve si samy nevystačí,“ prohlásil Joel Ruml. Podle jeho slov dnes pro soužití církví v České republice vzniklo velmi zvláštní prostředí, ve kterém jsou církve oficiálně i neoficiálně velmi aktivně zatlačovány do pozice dožívajících zájmových seskupení. Na Západě to vyvolalo dojem, že církve v České republice jsou odsouzeny k zániku. „Opak je pravdou,“ zdůraznil předseda Ekumenické rady církví. Ateistická sekularizovaná společnost podle něj duchovní pastýře velmi motivuje k činorodé aktivitě, která církvím v křesťanských zemích někdy chybí. Česko označil za laboratoř Evropy. „Jednota křesťanských církví se institucionálně nepřiblížila, druhá věc je, že se nesmírně posunula schopnost mluvit spolu a vzájemně si naslouchat,“ prohlásil Joel Ruml. Za vzor úspěšné mezicírkevní spolupráce označil kaplanskou službu v armádě, kterou nám dle jeho slov cizina závidí. Této službě se navíc blíží kaplanská služba ve vězeňství a rodí se i služba pro nemocniční prostředí.
Kulatý stůl ČBK se konal v rámci Aliančního týdne modliteb, na který navazuje Týden modliteb za jednotu křesťanů. Na otázku, co je hlavním přínosem těchto modlitebních iniciativ, Joel Ruml vyjmenoval tři hlavní pozitiva. Prvním je podle jeho slov fakt, že křesťané jsou v rámci těchto akcí vytrženi ze svého zaběhnutého způsobu myšlení, dostávají modlitební témata odjinud a jsou nuceni přemýšlet jinak. Druhým významným přínosem je rozhovor a vzájemný dialog, který s sebou nese příprava a konání modlitebních setkání a ekumenických bohoslužeb, za třetí uvedl všeobecně lidský rozměr, kdy se každý jeden může zapojit do globálního hnutí křesťanů a najít si v něm své místo.
Několikerý je podle předsedy ERC i vztah církve a státu, přičemž řešení náhrad je dle jeho názoru druhotné. Důležitější je fakt, že stát „jako správce života všech lidí na svém území“ nikdy nevyjádřil svůj vztah k církvi. „Společnost neví, k čemu jí církve jsou, a stát také ne,“ řekl Joel Ruml. Proto je podle něj důležité, aby církve donutily stát zaujmout vůči nim jasné stanovisko, které, byť by bylo i negativní, by umožnilo církvi adekvátně reagovat. „Církev přináší do pesimistické, unavené společnosti nové myšlenky, vanutí, které dokáže umenšovat špatné nálady,“ řekl v této souvislosti synodní senior ČCE. Možnost, že by stát tuto skutečnost přijal a ocenil, není podle něj příliš pravděpodobná, přesto se církve mají snažit „dotlačit stát k jasnému vyjádření svého vztahu k církvi“.
 
 
ZE SVĚTA
        11. ledna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková, zdroj: Audrey Barrick, The Christian Post
Ve Sjednocené metodistické církvi roste evangelikální vliv
Liberální proud ve Sjednocené metodistické církvi oslabuje a naopak evangelikální a ortodoxní vlivy jsou na vzestupu, komentoval svá pozorování pastor v důchodu.
Pokud bude toto pokračovat, povede podle Billa Boucknighta Bůh sjednocené metodisty zpět k věrnosti Písmu.
„V tuto chvíli se teologické a duchovní kyvadlo pohupuje mezi evangelikálním a ortodoxním směrem,“ napsal Bouknight, který slouží ve Výboru Kongresu Spojených metodistů, v Good News Magazíne.
„Současné oživení v církvi bude pokračovat tak dlouho, jak dlouho budou její členové a čelní představitelé následovat Boží instrukce pro oživení popsané v 2. knize Letopisů 7:14: ´Když lid můj, který zná jméno mé, se pokoří v modlitbách, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším je z nebes a odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi.´“
Před 15 lety skupina biskupů veřejně vystoupila na Obecné konferenci, legislativním setkání Sjednocené metodistické Církve, aby podpořila liberalizaci postoje denominace k homosexualitě. Ještě o několik let dříve byla denominace spojená s kontroverzní událostí „Re-Imagining“, kde se účastníci modlili k bohyni Sophii (Moudrosti), popřeli základní principy křesťanské doktríny a oslavovali lesbictví. Členky ženské divize Obecné rady všeobecných služeb církve se této akce zúčastnily.
Po dosažená „nejvyššího bodu“ liberalismu, jak to Bouknight nazval, se denominace v posledním desetiletí vytrvale přesouvá směrem ke křesťanské ortodoxii.
V roce 2008 nejvyšší legislativní útvar církve odmítl změny své ústavy a hlasoval pro podporu svého zákazu vysvěcování praktikujících homosexuálů. Sjednocení metodisté si zvolili pokračovat v obhajování postoje, že homosexuální praktiky jsou „neslučitelné s křesťanským učením“.
 
        15. ledna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Kamil Sedláček
Světová evangelikální aliance vydala naléhavou prosbu o modlitby po zemětřesení na Haiti
Světová evangelikální aliance (World Evangelical Alliance - WEA) vyzývá křesťany, aby se modlili za Haiti, kde se charitativní a jiné organizace intenzivně snaží dodávat jídlo, čistou vodu a lékařskou péči tisícům těch, co přežili úterní zemětřesení.
Mezinárodní ředitel WEA, Geof Tunnicliffe, řekl: „Naše srdce jsou s lidmi na Haiti, kteří čelí vlivu této obrovské katastrofy. Vyzýváme celou rodinu WEA, aby se modlila za lidi na Haiti, kteří jsou v sevření závažnosti situace. Víme, že tam došlo k obrovským ztrátám na životech i majetku.“
Existují obavy, že během zemětřesení, které mělo sílu 7,0 stupně, zemřelo zhruba 100 000 lidí. K mrtvým patří i katolický arcibiskup z Port-au-Prince, Joseph Serge Miot.
Jelikož je na místě jen málo nezbytné pomoci, zůstává spousta lidí nadále uvězněna pod troskami budov. USA posílají 2000 námořníků, kteří mají pomoci se záchrannými pracemi, Velká Británie prý posílá 71 specializovaných záchranářů s hledacím psem a těžkým vybavením.
Několik křesťanských humanitárních organizací rozeslalo finanční zdroje a rozděluje pomoc v oblastech postižených katastrofou, ale „logistika“ je pro organizace v oblasti pomáhající velmi složitá. Většina infrastruktury byla vážně poškozena a mnoho nemocnic v hlavním městě Port-au-Prince bylo zničeno nebo vážně poškozeno zemětřesením. V důsledku toho je velký problém postarat se o všechny zraněné a zabezpečit zdroje elektřiny, vody a léků.
Dr. Tunnicliffe pokračoval: „Prosím modlete se za křesťany a místní církve, které budou stát v čele při nabízení pomoci v duchovní, psychické a emoční rovině stovkám tisíc lidí. Chtěli bychom vás také požádat, abyste štědře podpořili WEA a její členy, kteří se aktivně zapojují do pomoci v oblasti.“
Biskup Gerald A. Seale, generální tajemník Evangelikální asociace v Karibiku, řekl, že křesťané mají odpovědnost reagovat na krizi na Haiti.
„Společenské a materiální výdobytky posledních dvou nebo tří let byly zcela smeteny z povrchu země tímto zemětřesením,“ řekl. „Když budou křesťanské neziskové organizace v následujících dnech poskytovat pomoc, kterou potřebujeme, musíme dávat obětavě a s modlitbami.“
Naše srdce jsou s lidmi na Haiti, kteří čelí vlivu této obrovské katastrofy. Vyzýváme celou rodinu WEA, aby se modlila za lidi na Haiti, kteří jsou v sevření závažnosti situace. Víme, že tam došlo k obrovským ztrátám na životech i majetku.
Geof Tunnicliffe
Mimo pomoci zraněným a těm, kdo někoho v zemětřesení ztratili, vyzval biskup Seale k modlitbám i za záchranáře, kteří mohou trpět depresemi a vyčerpáním v důsledku vyhrabávání mrtvých.
„Modlete se za vládu Haiti, která hledá způsob, jak zareagovat v podmínkách, které jsou pro ně nebývalé. Modlete se za pastory a církevní vedoucí, kteří slouží v těchto extrémních podmínkách,“ dodal.
 
        15. ledna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková, zdroj: Ethan Cole, The Christian Post
Evangelické církve na Středním východě souhlasí s vysvěcováním žen
Čelní představitelé evangelických církví na Středním východě v úterý jednohlasně hlasovali pro prohlášení podporující vysvěcování žen do pozice pastorů.
Prohlášení, které vzniklo přímo na místě jako reakce na zprávu teologického výboru, bylo schváleno 29 hlasujícími delegáty 6. generálního Shromáždění Společenství evangelických církví Středního východu (SECSV), informovala Allison Schmidt z Evangelické luteránské církve Jordánska a Svaté Země.
Teologický výbor SECSV prohlásil, že nenašel teologický ani biblický argument proti vysvěcování žen. Společenství sdružuje anglikánské, luteránské a reformované církve Středního východu.
Biskup Munib A. Younan, předseda SECSV a biskup Evangelické luteránské církve Jordánska a Svaté Země (ELCJSZ), vytvořil návrh v arabštině.
V anglickém překladu stojí: „Šesté Generální Shromáždění podporuje vysvěcování žen do pozic pastorů a jejich rovnocenné partnerství s muži při rozhodování. Proto vyzýváme členské církve, aby učinily příslušné kroky v souladu s tímto.“
Younan komentoval toto historické hlasování tím, že vyzdvihl to, že rozhodnutí Společenství je tlumočeno 16 členským církvím, které jsou povzbuzeny, aby vysvěcovaly do úřadů pastorů i ženy, uvedla ELCJSZ.
Vysvěcování žen do úřadů pastorů je odvážný krok pro náboženskou skupinu působící v oblasti Středního východu, oblasti, kde jsou ženy obecně považovány za podřízené mužů. Tato praktika je přijatelnější v USA.
Několik hlavních denominací v USA povoluje vysvěcování žen, patří k nim mimo jiné Episkopální církev, která má předsedající biskupku, a Sjednocená metodistická církev. Některé konzervativní denominace v zemi však poukazují na Bibli a říkají, že v ní je podpora jejich názorů, že ženy by neměly být v pozicích, kde mají autoritu nad muži. K těmto denominacím patří Jižní baptistická konvence, největší protestantská skupina v Americe, Presbyteriánská církev v Americe a další.
Generální shromáždění SECSV se konalo ve dnech 11.-13. ledna 2010 v Libanonu. Na konferenci se sešlo asi 70 církevních představitelů.
        17. ledna 2010,  http://cs.ecumenicalpress.com/,  Autor: Kamil Sedláček
Církve na celém světě se angažují v pomoci pro Haiti
V úterý 13. ledna 2010 v 16:35 hod. místního času byl karibský ostrov Haiti zasažen zemětřesením o síle 7,3 stupňů Richterovy stupnice, které zničilo hlavní město země Port-au-Prince, vzdálené pouhých 15 kilometrů od epicentra otřesů. Podle internetových stránek www.ecumenicalpress.com jde o nejhorší zemětřesení v oblasti za posledních 200 let. Katastrofou bylo zasaženo na 3 000 000 Haiťanů, tedy celá třetina populace této nejchudšího státu světa. Církve a církevní organizace na celém světě se okamžitě zapojily do humanitární pomoci pro postiženou zemi.
 
V České republice charitativní sbírku pro oběti živelné katastrofy vyhlásilo hned několik církví a humanitárních organizací. Česká biskupská kancelář (ČBK) připravila celonárodní kostelní sbírku, která proběhne ve všech římskokatolických kostelech při bohoslužbách v neděli 24. ledna. Více se lze dozvědět na stránkách Tiskového střediska ČBK www.tisk.cirkev.cz. Sbírku vyhlásila také společnost Člověk v tísni, Charita ČR a Občanské sdružení Adra. Seznam všech humanitárních sbírek na pomoc obětem katastrofy na Haiti, které momentálně probíhají v ČR, lze nalézt na stránkách Ekumenické rady církví v ČR www.ekumenickarada.cz. V úterý 19. ledna od 18:00 hod. proběhne ve Svatováclavské kapli            v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě mše za oběti zemětřesení. Hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Mezinárodní církevní pomoc postiženému karibskému ostrovu nyní koordinuje ženevský sekretariát ACT Alliance (Action by Churches Together, Společná akce církví), což je celosvětová aliance církví a humanitárních organizací církevního charakteru. Zástupci ACT Alliance se pohybují na místě katastrofy a podle internetových stránek www.act-intl.org hlavní město Haiti Port-au-Prince „vypadá jako bojiště“. Zemětřesení srovnalo se zemí 60 až 80 % města, jiné odhady tvrdí,         že zničeno bylo až 97 % všech domů a bytů ve městě.
Podle internetových stránek Světové evangelikální aliance (World Evangelical Alliance, WEA) www.worldevangelicals.org obyvatelé Port-au-Prince ve velkých počtech opouštějí zničenou oblast a přesouvají se na venkov a menších měst, což však tyto komunity výrazně zatěžuje. Kostely se používají jako útulky pro uprchlíky, nedostává se vody, jídla      a pohonných hmot. Očití svědci hovoří o vyčerpaných a zoufalých lidech. WEA vyzývá k modlitbám za psychickou, psychologickou, emocionální a především duchovní sílu pro postižené. Připomíná také, že tato přírodní katastrofa může být pro Haiťany možností k transformaci jejich národa a proto prosí o podporu i pro ty, kdo budou zničenou zemi znovu budovat.
Ve spolupráci s ACT Alliance se do pomoci postiženým oblastem zapojila i Světová luteránská federace (The Luteran World Federation, LWF). Ředitel jejího oddělení pro světovou službu Dr. Ebenezer Hitzler podle internetových stránek www.luteranworld.org prohlásil: „V myšlenkách a modlitbách jsme s našimi členy na Haiti a s obyvateli této země.“ Připomněl také, že hlavní katastrofa může teprve přijít, protože Haiti je nejchudší zemí světa, která se v poslední době musela potýkat s řadou živelných katastrof, jako byly hurikány nebo povodně. Z devíti milionů obyvatel tohoto karibského ostrova jich na 6 300 000 žije v extrémní chudobě.
Generální sekretář Světové rady církví (World Council of Churches, WCC) Rev. Dr. Olav Fykse Tvein vyjádřil solidaritu        a soustrast obyvatelům Haiti a vyzval k okamžité podpoře v odstraňování následků živelné katastrofy. Informovaly o tom internetové stránky www.oikumene.org.
Zprávy ze zdroje ČTK:
 
        13. ledna 2010, http://cs.christiantoday.com/article/malajsijsti-krestane-budou-dal-pouzivat-vyraz-allah-pro-boha/16277.htm
 
        18. ledna 2010, http://cs.christiantoday.com/article/papez-benedikt-xvi-pripustil-problemy-mezi-katoliky-a-zidy/16302.htm
 
 
        18. ledna 2010, http://cs.christiantoday.com/article/izraelski-ministri-diskutuju-o-tom-ci-uznat-evanjelikalnych-krestanov-ako-cirkev/16292.htm
 
 
 
Zpracovala: Zuzana Dvořáková, ERC

                   zdvorakova79@gmail.com

 Kateřina Děkanovská publikováno: 19.01.2010 12:58 zobrazeno: 4314x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus