WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za Církev československou husitskou v čase 90. výročí - leden 2010

K tobě se modlíme, Bože Otče. Ty jsi veliký, tvoji velikost nelze vyzpytovat      (Ž 145,3). Ty jsi mocný, tvoje myšlení nelze obsáhnout (Ž 147,5). Ty jsi spravedlivý, miluješ vše, co je spravedlivé, a tvoje tvář pohlíží na spravedlivého (Ž 147,5). Ty jsi milosrdný, milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá tě lítost nad každým zlem (Jl 2,13).  Buď požehnáno tvé jméno, jediný věčný a živý Bože, od věků na věky.
        Bože Otče, děkujeme ti za církev, která je tvým domem (Žd 3,6), sloupem a oporou pravdy (1 Tm 3,15), která je Kristovým tělem (Ko 1,18). Děkujeme ti za všechny její služebníky známé i neznáme, žijící v minulosti i současnosti. Děkujeme ti za odkaz zakladatelské generace novodobé husitské církve, za dílo dr. Karla Farského a mnohých dalších bratří a sester. Ty jsi byl a zůstáváš jejich Bohem, jsi i naším Bohem. Nechceme v tomto čase jen vzpomínat, ale toužíme nechat se trvale inspirovat jejich odkazem živé víry, služebné lásky a vytrvalé naděje.
        Bože Otče, prosíme tě, ať se Církev československá husitská, která je součástí jediné Kristovy církve, stává i v přítomnosti duchovním domovem pro mnohé. Prosíme tě v pokoře o tvého svatého Ducha. Bože, posvěcuj, posiluj a povzbuzuj nás svým Duchem k hlubšímu a plnějšímu životu s Ježíšem Kristem, tvým Synem,  který vede naši víru od počátku až do cíle (Žd 12,2). Tobě buď, Otče, námi vzdávána čest i sláva skrze Krista v Duchu svatém,  jediný Bože od věků na věky. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 28.01.2010 02:43 zobrazeno: 3075x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus